Aan de omwonenden en gebruikers NS terrein Soesterweg Amersfoort

Datum:                                               briefnummer:               contactpersoon:

Amersfoort, 27 oktober 2015                2015012                       Gerrit Huygen

 

28124_grAanpassen/Verbeteren toegangswegen NS terrein Amersfoort

Geachte heer/mevrouw,

NS Vastgoed gaat de toegangswegen naar de Wagenwerkplaats aanpassen en verbeteren. Dit gebeurt ter plaatse van de ingang Soesterweg en ter plaatse van het Mondriaanplein.

Bij het Mondriaanplein zal het gaan om voet- en fietspaden die aangepast worden. Voor de toegang tot de Wagenwerkplaats zal dit niet zo ingrijpend zijn.

Bij de entree Soesterweg is de aanpassing ingrijpender: de afwatering zal worden verbeterd, voetpaden worden verplaatst en het asfalt van de gehele toegangsweg wordt vernieuwd tot aan de werktuigen loods.

Door de uitvoering van de aanpassingen zult u mogelijk hinder ondervinden. Op voorhand is er het nodige gedaan aan voorbereiding door betrokken partijen, om tijdens de uitvoering de overlast tot een minimum te beperken. Ten aanzien van het verkeer zullen voorzieningen worden getroffen. Wij vragen uw begrip, mochten de werkzaamheden toch hinder voor u opleveren,

De uitvoering van de werkzaamheden is nu gepland voor week 49 t/m 51 2015 (vanaf 30 november t/m 18 december 2015). Mochten door onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld het weer, de werkzaamheden niet door kunnen gaan dan zullen deze worden doorgeschoven. Van eventuele wijzigingen in de planning houden we u op de hoogte.

Mochten er vragen of problemen van uw kant zijn dan kunt u zich altijd wenden tot projectleider van het werk, Gerrit Huygen 06-55845098 of per mail gerrit.huygen@nsstations.nl

Als het werk gereed is hebben we weer een prachtige toegang tot het NS terrein.

Met vriendelijke groet,

Namens NS Vastgoed