DSC_4978Afgelopen donderdagavond is in de  “bomvolle” kerkzaal van de Emmaüskerk de film Soesterkwartier Eigen Wijs gepresenteerd. Getuige de discussie die daar werd gevoerd heeft het Soesterkwartier zich deze avond van haar beste kant laten zien. Het is u bekend dat de werkgroep media van de stichting WBT Soesterkwartier had gehoopt dat een aantal raadsleden aanwezig zouden zijn. U allen heeft een uitnodiging daartoe ontvangen. In totaal waren er (voor zover ik heb kunnen nagaan) drie politieke partijen vertegenwoordigd. En ik moet u daarbij wel  bekennen dat ook enkele raadsleden bericht had gestuurd dat zij helaas verhinderd waren. DSC_4240

Toch was het heel jammer, dat toen de zorg over de langzaam maar zeker zich voortzettende  leegloop van de winkels in het Soesterkwartier werd uitgesproken, daarover niet met leden van de gemeenteraad  van gedachten kon worden gewisseld. Deze avond werd het nog eens onomstotelijk duidelijk dat het Soesterkwartier geen heil ziet in het voornemen van een investeerder om op de begane grond van de leegstaande DA winkel (iets voorbij de Albert Hein – vanaf de stad gezien)  studentenappartementen te laten inrichten.

DSC_4996 De bewoners van het Soesterkwartier kennen de wijk goed genoeg om zich te realiseren, dat op deze wijze de ontwikkeling van een levendige winkelstrip ter plaatse de das wordt omgedaan. De gespreksleider vroeg DSC_4232nadat deze klacht werd uitgesproken, of er iemand van de politiek aanwezig was om hierop een reactie te geven. Er stond helaas niemand op om iets te zeggen. De gespreksleider vroeg daarna aan de zaal: “wat gaan we hieraan doen”. Iedereen zweeg. Tja, wat nu. Ik heb de gelegenheid aangegrepen, het woord gekregen en aan de aanwezigen gevraagd om applaus te geven op mijn voorstel om aan de gemeenteraad van Amersfoort te vragen namens de Soesterkwartierders die deze avond aanwezig waren om alles te doen wat mogelijk is om deze negatieve ontwikkeling een halt toe te roepen. ( noot redactie, Bets Beltman SP, gaf alsnog een “statement”.).

Beste raadsleden,

DSC_4250Om te beginnen stuur ik u hierbij het mooie  verslag van de avond dat op de wijkwebsite Soesterkwartier is geplaatst.  (klik Hier).  Op grond van het voorgaande wil ik u graag het volgende zeggen:

Natuurlijk zijn wij in het Soesterkwartier best in staat om in de wijk veel zelf te doen. Maar niet alles!  U als gemeenteraad kunt ook best wat doen. Toon u in ieder geval als een goede medestander van deze wijk. Als u stilzwijgend aan dit appel voorbijgaat, heeft u echt een unieke kans gemist om het Soesterkwartier te laten zien dat u zich het welzijn van deze wijk wel aantrekt. Misschien kan de gemeenteraad het nog eens over doen. Misschien kunt u tegen de burgemeester, of tegen wie dan ook die daarover gaat,  zeggen dat de gemeenteraad eerst nog een keertje met het Soesterkwartier wil praten voordat van hogerhand afwijzing komt van het bezwaar dat veel Soesterkwartierders al hebben ingediend bij de gemeente tegen deze studentenappartementen –  een struikelblok tussen een rijtje winkels. En ik maak me sterk als een ronde in de wijk niet door veel Soesterkwartierders zal worden bezocht. En we kunnen u dan alsnog die aardige film laten zien.

DSC_4263Overigens, aan het einde van de avond is wel uitgesproken dat er nog zeker andere mogelijkheden zijn om – ondanks de huidige leegloop van de winkels – om het winkelhart sterk en stevig te maken. En daar kunnen we best zelf wat aan doen.

 

In afwachting van uw reactie, met vriendelijke groet, Joke Sickmann

Red. Karel van Rooy.