Logo.NU_Samen maken we Amersfoort!

Zaterdag 9 april was het op en rond sportcomplex Bokkeduinen bijzonder druk. In het holst van de nacht werd een gedeelte van het complex ( sporthal) omgebouwd tot conferentiezaal. Honderden tafels, stoelen en een batterij aan computers werd opgebouwd om in totaal 700 gasten te kunnen herbergen. Uit alle delen van Amersfoort hadden bewoners zich ingeschreven voor deze “meepraat “sessie over de toekomst van Amersfoort. Daadwerkelijk mee praten en plannen indienen, voorwaar een nobel streven.

DSC_6988Verkeersmaatregelen waren nodig om degen die met een auto kwamen een plek te bezorgen. Gelukkig kwamen de meesten met de fiets of gewoon lopend.

Het programma vermeldde dat er hard gewerkt zou worden. Ontvangst om 09.00 uur en de laatste verliet de Bokkeduinen om 18.30 uur. een dagje aanpoten dus.

Hieronder de omschrijving en daarna een bijzonder gemotiveerd artikel van Henry de Gooijer. (Soesterkwartier).

G1000 is een initiatief van burgers. Achter de G1000 zitten burgers die vrijwillig helpen om een G1000Amersfoort te organiseren. Wij dagen werkgevers en de politiek uit om met ons aan de slag te gaan. 

Onze droom is een actieve en betrokken stad, waar iedereen elkaar weet te vinden en waar de burgers samen met de werkgevers en de overheid hun verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst van Amersfoort. Wij zien de G1000, die regelmatig verschillende inwoners aan het woord laat, als een mooi middel om deze droom te realiseren. Daarom een tweede G1000Amersfoort in 2016.

DSC_6991Een G1000 is een burgertop, een evenement waarbij op één dag 1000 Amersfoorters met elkaar in gesprek gaan over de stad:
700 burgers, 100 jongeren, 100 werkgevers, 50 politici en 50 ambtenaren. 
We gaan dan op zoek naar wat we samen belangrijk vinden voor Amersfoort. We doen dit op basis van ‘de dialoog’. Dat wil zeggen een open gesprek waaraan alle deelnemers op basis van gelijkwaardigheid mee doen.

De deelnemers kiezen met elkaar de onderwerpen, werken deze uit en maken een keuze uit de voorgestelde oplossingen. Tot slot bepalen de deelnemers wat er met de uitkomsten gebeurt.

Ingezonden:

DSC_6995Zaterdag 9 april werd in Amersfoort de G1000 georganiseerd. Niet een G8 van machtige staten, of een G20 van machtige economieën, maar de G1000, van krachtige Amersfoortse bewoners. Het is uniek om zo’n initiatief in onze stad te hebben, en dus ook alle reden om daar getuige van te mogen zijn. De mensen die aanwezig waren, waren uitgenodigd via een lotings-systeem. Voor een zogenaamde ‘vrije denker’, had ik geen lotnummer nodig, het heeft zo zijn voordelen.

Ongeveer 700 mensen kwamen bijeen in de sporthal van Bokkeduinen om met elkaar te praten over wat belangrijk is voor de stad. Een boeiend proces, dat verliep als een ge-oliede machine. Een prestatie op zich, want hoe laat je 700 mensen aan het woord, en haal daar een gezamenlijk gedragen conclusie uit naar voren?

DSC_6998Het waren meer dan 100 tafeltjes waar mensen in klein verband met elkaar in gesprek gingen. Vragen als “Wat is belangrijk voor Amersfoort?” en “Wat moet daarvoor gebeuren” en “Wat kun jij daaraan bijdragen?”passeerden de revue. Via een vennuftig systeem kon iedereen codewoorden per smartphone sturen. Op een groot scherm verschenen zo een woorden-brij die uit menigte belangrijk gevonden werden. Verbinding, Ontmoeting, Veiligheid, Omzien, Duurzaamheid.41142969-8ae2-4dc0-8591-8e6a08992075

De stemming zat er goed in. Hier vond een feestje van de democratie plaats, zo beseften we gaandeweg. Omdat het over het gewone dagelijkse leven ging, was iedereen expert. Het punt dat je naar voren wilt brengen, blijkt door anderen te worden gedeeld, en wordt door luisterende oren geduldig aangehoord.

d2034639-1a54-4b6e-ba75-4b45b3c7c9de“Het is weer belangrijk dat we elkaar groeten!”, werd gezegd. Natuurlijk! Hoe simpel kun je zelf beginnen om de wereld verbeteren.

Na de lunch, ook al prima verzorgd, ging het gezelschap de verdieping in. Een paar democratisch gekozen thema’s verdeelden zich over tafels waarmee de keientrekkers in 9-tallen aan de slag gingen. “Welk probleem pakken we aan, waar lopen we tegen aan, en waar willen we naar toe”. Door het vele geroezemoes heen klonk menige burgerwijsheid die getuigde van een gezond boerenverstand. Zoveel ervaringsdeskundigheid bij elkaar, dat leidde tot mooie plannen. Een veelheid van initiatieven werd uitgewerkt met flitsende presentatie vol met bewegende beelden.

ba69306a-7ad4-4648-9903-6d5e6a07a88bHet initiatief dat in mijn groepje ontkiemde, kreeg de naam “Pop-up initiatief café”. Een rondtrekkende karavaan door Amersfoort geeft een steuntje in de rug aan bewoner-initiatieven. “Geef ze een kans voordat ze verzanden, door tijdgebrek, communicatieproblemen, budgettaire rompslomp en ander ongemak”, zo vonden wij. “Zet een procesbegeleider naast bewoners, zodat ze de moed niet verliezen bij tegenslag. Geef ze een budgetje om mee te stoeien.” Het plan vond uiteindelijk veel gehoor, en werd door het aanwezige volk verkozen tot een der beste plannen.

En zo was het niet alleen een dag van mooie woorden. De plannen die werden gesmeden, worden komend jaar uitgewerkt en uitgevoerd. Een leuke dag om naar terug te kijken. En ook een dag om vooruit te kijken naar hoe we de stad samen mooier gaan maken.

Henry de Gooijer

Red. Karel van Rooy.

Foto’s Nel Groenendijk / Henry de Gooijer.