Fouten bij chloortransport Amersfoort

Home/Actueel/Fouten bij chloortransport Amersfoort

da5b46e709_480

De Inspectie Leefomgeving en Transport stelt een onderzoek in naar onregelmatigheden tijdens chloortransporten bij Amersfoort.

In maart zijn meerdere fouten gemaakt. Er is een verkeerd spoor gebruikt, dat niet extra beveiligd is voor chloortransport. Ook zijn voorbereidingen getroffen voor een locomotiefwissel op het rangeeremplacement. Dat is in strijd met het draaiboek en met de milieuvergunning.

Daarnaast is er afgeweken van de dienstregeling. Het chloortransport had gedurende een nacht een vertraging van meer dan de toegestane vijf minuten. Volgens het draaiboek moet dit gemeld worden bij het KLPD, maar dat is niet gebeurd.

Eén keer per twee jaar rijden enkele chloortreinen vanuit Duitsland naar Rotterdam, via onder andere Amersfoort. Aan dit vervoer zijn strikte veiligheidsvoorschriften verbonden. De genoemde onregelmatigheden leverden niet direct een onveilige situatie op, maar het is voor de gemeente Amersfoort wel reden geweest om aan de bel te trekken bij het ministerie, waarop de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Amersfoort heeft een informatief overleg gehad met spoorbeheerder ProRail. Daarin heeft de gemeente ook haar zorgen en teleurstelling geuit over de gang van zaken.

“Het is essentieel dat alle betrokken partijen bij het vervoer van gevaarlijke stoffen lering trekken uit de gebeurtenissen. Daarom stelt de gemeente groot belang in het onderzoek dat de Inspectie Leefomgeving en Transport heeft ingesteld. De lessen die worden getrokken, moeten worden omgezet in concrete verbeteringen bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor”, laat de gemeente weten.

Bezoek ook:
– Rapportage Veiligheidsregio Utrecht

Bron RTV Utrecht.

Door |woensdag, 29 mei 2013 |Categorieën: Actueel|Tags: , , |2 Reacties

2 Reacties

  1. Huib 30 mei 2013 om 06:48- Antwoorden

    Over een trein die slechts een keer per twee jaar voorbij komt zou ik me niet zo druk maken. Het is niet netjes wat er gebeurt is maar ook niet meer dan dat.
    Ik vraag me eerder af of er niet vaker andere gevaarlijke stoffen door de stad heen rijden. We hebben al eens een lekke de wagon gehad en wie zegt dat een ontsporing zoals laatst in België niet hier kan gebeuren.

    • Redactie 2 juni 2013 om 22:13- Antwoorden

      Reactie van de redactie: Het is goed dat procedurele fouten aan de kaak gesteld worden als het gaat om het gevaar van gevaarlijke stoffen in het algemeen. Chloor is een van de gevaarlijke stoffen waarmee beter niets mis kan gaan, want ook al rijdt de chloortrein maar een paar keer per twee jaar er is altijd een (hoe klein dan ook) risico. Procedures worden vastgesteld om de gevaren zo klein mogelijk te maken en in geval van problemen zo snel mogelijk in te kunnen grijpen. Een en ander om de schade zoveel mogelijk te beperken. Daarom is het zaak dat de procedures gehandhaafd worden.

Geef een reactie