Gouden regelsIn de Bibliotheek-Eemhuis werd op woensdag 9 juli om 16.00 uur “Tijdlijn”, een foto-tentoonstelling van de KinderwijkRaad geopend. Voordat de opening plaats vond werd er verteld hoe het allemaal begonnen was met de KinderwijkRaad. Ook werd er een korte samenvatting gegeven van alle activiteiten. Wethouder Houwing feliciteerde de kinderen met deze tentoonstelling. Verder sprak ze haar dank uit voor de medewerking van: Enno de Groot – bibliotheek, voor het ter beschikking stellen van de ruimte, Resto van Harte, voor de verzorging van hapjes en drankjes (noot van de redactie: het was smakelijk), Karel van Rooy – fotograaf, verslaggever en redactielid van – en de website Soesterkwartier.info voor de foto’s en verslagen (noot van de redactie: Graag gedaan!), Jolande Koelewijn -Welzin, voor al haar activiteiten zoals: aanzet, begeleiding en ondersteuning.

De openening werd gedaan door wethouder A. Houwing en Narek van de KinderwijkRaad. De wethouder kreeg nog even instructies dat ze ook het touwtje door moest knippen. Na deze handeling was de tentoonstelling geopend, en nu kan iedereen er een kijkje gaan nemen.

Het begon allemaal met de lessen democratie op de 3 basisscholen in de wijk. Daar kwamen ideeën los over wat je zelf kunt doen om dingen te veranderen. Er waren kinderen die zich kandidaat stelden voor een kinderwijkraad (KwR). De 12 kinderen die nu in de KwR zitten zijn gekozen door de kinderen van de scholen. De KwR kinderen vormden een denktank, zij bedachten actie’s die de leefbaarheid in de wijk kunnen verbeteren. Naast de kinderen in de KwR zijn er ook Doenja’s, samen hebben ze de actie’s geleverd die leidde tot deze foto-tentoonstelling. Doenja’s zijn de kinderen die zich bezig houden met zoals de naam al zegt, DOEN ja!

Een van de actie’s was de grote vuurwerkshow 2013 om te wijzen op het gevaar van vuurwerk. Een  andere actie die ze gevoerd hebben is voor Veiligheid in de Wijk. Er zijn daarvoor handtekeningen opgehaald, en er is actie gevoerd met de wijkagent. Te hard rijders kregen een rode kaart en werden door de kinderen nadrukkelijk gevraagd om voortaan aan hen te denken. Ook werd er een bezoek aan de brandweer gebracht om meer te weten te komen over de brandweermannen en hun gereedschappen. De actie om pesten tegen te gaan blijft actueel en heeft een constant karakter, zoals ook blijkt uit de gouden regels.

De KwR hanteert 6 gouden regels, en hopen dat ook anderen die gaan hanteren:

1. Onze handen houden we thuis (dus geen fysiek geweld)

2. Praat normaal (schelden hoort niet)

3. Iedereen verdient respect (iedereen hoort erbij)

4. Wij houden alles heel en schoon (ruim je rommel op)

5. Denk aan elkaar, iedereen doet mee

6. Wij helpen elkaar

De fototentoonstelling geeft een mooi beeld van alle activiteiten en de sfeervolle samenwerking. Zeker leuk om te gaan bekijken.

30(1a) (Custom)Hier het fotoverslag van Karel