sgla

Van de gemeente Amersfoort.

12 november 2014 Door de bezuinigingen hebben mensen met een laag inkomen minder te besteden gekregen in 2014. De regering wil deze mensen tegemoetkomen. De gemeente mag hen daarom eenmalig een bedrag uitkeren: de koopkrachttegemoetkoming 2014.

De koopkrachttegemoetkoming 2014 is een eenmalig bedrag van: 100 euro voor gehuwden, 90 euro voor een alleenstaande ouder en 70 euro voor een alleenstaande.

Heeft u recht op de koopkrachttegemoetkoming 2014?

U heeft mogelijk recht op de tegemoetkoming als u aan een aantal voorwaarden voldoet:

  • U bent 18 jaar of ouder;
  • U heeft een inkomen van maximaal 110 % van het bijstandsniveau dat voor u geldt;
  • U woont in Nederland;
  • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld (gelijkgesteld met een Nederlander bent u als u komt uit een EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland of als u een geldige verblijfsvergunning heeft).

In een aantal gevallen komt u niet in aanmerking voor de koopkrachttegemoetkoming: Als u gedetineerd bent. Als u jonger dan 27 jaar bent en onderwijs volgt waarmee u aanspraak kunt maken op studiefinanciering. Als u 18, 19 of 20 jaar bent en in een inrichting verblijft.

Om uw leeftijd, huishoudsituatie – gehuwd, alleenstaande ouder of alleenstaand – , woonplaats en inkomen vast te stellen, kijken we naar uw situatie zoals die was op 1 september 2014. Bij het vaststellen van uw inkomen kijken we naar het netto inkomen, exclusief vakantiegeld. Uw vermogen/ uw bezittingen tellen wij niet mee.

U kunt op www.laaginkomen.nl alvast een test invullen om te kijken of u recht heeft op de tegemoetkoming.

Aanvragen vanaf 12 november

Vanaf woensdag 12 november kunt u de koopkrachttegemoetkoming aanvragen. Dit kan door het aanvraagformulier in de huis-aan-huis krant in te vullen en op te sturen. U kunt het formulier ook downloaden via de website of ophalen bij de receptie van Sociale Zekerheid op Stadhuisplein 3 of bij de receptie op Stadhuisplein 1.

Bent u klant bij Sociale Zekerheid, dan krijgt u het bedrag automatisch op uw rekening gestort. Heeft u begin december nog niets van ons gehoord of heeft u nog vragen, neem dan contact op met u klantmanager via telefoonnummer 14 033. Als u recht heeft op de koopkrachttegemoetkoming 2014 krijgt u het bedrag in december van dit jaar op uw rekening gestort. U krijgt hierover bericht.