Toekomst De WAR

Op 9 december hebben Rovase en De WAR geconstateerd dat er geen samenwerking mogelijk is op het Warner Jenkinson terrein. Rovase heeft onderschat hoeveel ruimte De WAR nodig heeft om de huidige activiteiten voort te zetten. Daarnaast zit De WAR al jaren te krap, en was dat alleen acceptabel omdat we ervan uit gingen dat we elk moment het pand zouden kunnen kopen en dan vier keer zo veel ruimte zouden hebben.
De geboden ruimte is te klein en grotendeels ongeschikt voor de activiteiten van De WAR. Ingaan op het voorstel van Rovase zou betekenen dat De WAR delen van haar activiteiten af zou moeten stoten en dierbare collega’s hun plek zou moeten ontzeggen. Er zou bijvoorbeeld geen ruimte zijn om het Knopjesmuseum, waarvoor op het benefiet na de brand ruim 20.000 euro is opgehaald, weer op te bouwen en geen ruimte om een groot deel van de mensen te huisvesten die zich al jaren keihard inzetten voor De WAR met het vooruitzicht er een plek te krijgen zodra het is aangekocht.

Er zou geen buitenruimte zijn, dus geen plek voor de proeftuin voor binnenstedelijke voedselproductie die De WAR al 7 jaar in voorbereiding heeft. Ook wordt het heel moeilijk om de vele festivals en kennisdelingssymposia die de WAR jaarlijks organiseert een plek te geven. De 600k€ aan crowdfunding die we hebben opgehaald, uniek in Nederland, gaat ook verloren. Wel zou je bijvoorbeeld het Fablab, het theater en wat ateliers in de oude fabriek kunnen huisvesten, maar dat zijn juist de initiatieven die ook financieel afhankelijk zijn van de inkomsten van de initiatieven die er niet meer in passen. Je krijgt het dan dus financieel niet rond.

Wat dan overblijft is de optie om de publieke activiteiten en de openbare werkplaatsen af te stoten, maar daarmee haal je weg wat de WAR spannend maakt en blijft er een soort culturele broedplaats over waar iedereen voor zichzelf een fijne werkplek heeft. Die zal heus wel sfeer geven aan de wijk eromheen maar heeft geen inhoudelijke meerwaarde voor de stad, en ook niet voor ons, de initiatiefnemers en trekkers van De WAR.
De WAR werkt al 10 jaar zonder subsidie. Dat is een keuze. Subsidie maakt afhankelijk van subsidiegevers. Zelfs al zou je subsidies kunnen krijgen waar geen voorwaarden aan vast zitten, dan nog zul je alleen projecten gaan doen waar die subsidies voor beschikbaar zijn. In de afgelopen tien jaar heeft De WAR bewezen haar tijd op sommige gebieden ver vooruit te zijn. Dankzij De WAR was Amersfoort de derde stad met een Fablab. Nu zijn er 70 Fablabs in Nederland. De WAR heeft dit lab opgericht nadat bleek dat zowel de gemeente als ondernemers er niets in zagen en er geen geld beschikbaar was. Als De WAR zich zou hebben gericht op subsidies zou er geen Fablab zijn geweest, geen biolab, geen Knopjesmuseum, geen try-outplek voor podiumkunst…

De WAR bestaat dus dankzij haar onafhankelijkheid van partijen met andere belangen. Dat moet ook gelden voor de huisvesting: de laatste afhankelijkheid die De WAR nog heeft is vanwege de huur van het pand. Daar willen we van af. Om echt te kunnen garanderen dat we door kunnen gaan met het vernieuwen van de maatschappij moeten we ook onafhankelijk worden van een verhuurder met andere plannen of belangen.
Huren onder Rovase zou niet die broodnodige stap naar verdere onafhankelijkheid zijn. Rovase was zo vriendeljk om De WAR ook ruimte aan te bieden elders in het gebied. Deze ruimtes waren niet geschikt voor onze functies en waren tijdelijk. Verder waren ze te duur voor De WAR.

Her en der horen we geluiden over mogelijkheden voor subsidie om ons bij Rovase te huisvesten, als we er samen financieel niet uit zouden komen. Dat zou dus een dubbele afhankelijkheid inhouden, zowel van de verhuurder als van subsidies.
Er wordt veel gesproken over alternatieve plekken in Amersfoort. Wij hebben ze niet gevonden, als iemand er een weet, laat het ons dan weten. Het lijkt ons geen goed idee om iets wat al bewezen heeft van waarde te zijn weg te gooien voor een hypothetisch alternatief waarvan we aan zien komen dat het er niet komt.
Kortom, wat overblijft is dus enkel het door Rovase aangeboden deel van het Warner Jenkinsonterrein, de oude luciferfabriek. Een deel van de huidige functies zou wellicht blijven voortbestaan. Een belangrijk deel van het opgebouwde maatschappelijk kapitaal zal echter verloren gaan en er zal te weinig kritische massa en synergie overblijven voor een bloeiende plek. De essentie van De WAR – een duurzame plek voor onafhankelijk onderzoek – verdwijnt uit zicht.
Meer informatie over de ontwikkelingen rond De WAR is te vinden op www.dewar.nl. Ook houden we een logboek bij van alle gebeurtenissen rondom de aankoop. Dat kun je vinden op www.dewar.nl/?nl/logboek.

Rapport maatschappelijke waarde

Er is in de stad veel te doen om de maatschappelijke waarde van De WAR. Er wordt aangenomen dat De WAR maatschappelijke waarde heeft en dat deze moet worden meegewogen in een beslissing over de toekomst van Warner-Jenkinson. Maar zelden wordt deze waarde ook concreet gemaakt. Bureau Blaauwberg heeft nu een rapport opgesteld over de maatschappelijke waarde van De WAR voor Amersfoort als kennisstad. Het is een vertaling naar het politiek-economische discours van wat er in De WAR gebeurt in termen van economische structuurversterking.
Vaak wordt de WAR gezien als een culturele broedplaats, maar zelf noemt De WAR zich een laboratorium voor de stad. De focus ligt op onderzoek dat belangrijk is voor de ontwikkeling van de maatschappij maar dat vaak onder druk staat. Denk bijvoorbeeld aan nieuwsgierigheid gedreven onderzoek in de wetenschap, maar ook experimenten in de kunst. Uitvinders vinden bij De WAR een plek om een idee uit te proberen zonder dat daar al een verdienmodel voor in zicht is.
Deze innovaties hebben een grote impact op Amersfoort en in dit rapport komt naar voren wat de winst is van De WAR voor Amersfoort. Op 13 december biedt Herman Dummer, ondernemer met hart voor de stad, het rapport aan aan wethouders Kemmerling en Buijtelaar, en aan de gemeenteraad. Dat zal gebeuren voor de aanvang van de raadsvergadering. Kijk tegen die tijd op www.dewar.nl/?nl/toekomstindewarvoor het tijdstip. Op deze website zal vanaf dinsdagavond ook het rapport te lezen zijn.

Kom 20 december naar de Ronde en de Voorronde

Op 20 december zal de gemeenteraad in de Ronde praten over de toekomst van De WAR. Nu is gebleken dat De WAR geen plek heeft in de plannen van Rovase is duidelijk geworden dat het einde van De WAR onafwendbaar is, tenzij de gemeenteraad anders besluit.
De Ronde begint om 19:00 in het stadhuis en is publiek toegankelijk. Wil je weten hoe discussie in de gemeenteraad verder gaat, sinds de parade van 11 oktober? Kom dan langs. Vanaf 17:00 kun je bij ons terecht voor een eenvoudige maaltijd en een voorronde: we praten je bij over de stad van zaken, over wat je kunt verwachten of hopen van de Ronde en wat de gevolgen kunnen zijn. Eet je mee? Mail dan even naar Paul, dan weten we hoeveel eten we nodig hebben. Aansluitend fietsen of lopen we samen naar het stadhuis om de vergadering bij te wonen.

Wat is De WAR?

De WAR is het huis van ondermeer de Spullenmannen, het Transitielab, het Repair Cafe, FabLab Amersfoort, Studium Generale Amersfoort, Universiteit Amersfoort en OpenToko. U kunt De WAR ook volgen via www.twitter.com/uitdewar en op facebook.
De WAR is een open laboratorium in de voormalige kleurstoffabriek van Warner & Jenkinson te Amersfoort. Uitvinders en kunstenaars vinden er een werkplaats, kennis en een plek voor experimenten. Starters vinden er een betaalbaar kantoor samen met andere creatieve ondernemers. Publiek is er getuige van de laatste ontwikkelingen op het gebied van kunst, wetenschap, innovatie en duurzaamheid. Je kunt De WAR vinden op Geldersestraat 6 in Amersfoort.