wijkmuseumDe wagenwerkplaats in Amersfoort was een ‘Werkplaats tot herstellen van spoorwegmateriaal’ van de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij (HIJSM), die in 1904 werd gebouwd.

In de werkplaats, aan de Soesterweg 244 in de wijk Soesterkwartier, vond onderhoud van en reparatie aan goederenwagons plaats. De werkplaats ging in 1936 over naar de N.S., is tot 2000 in gebruik geweest en behoort tot het industrieel erfgoed van Amersfoort. De werkplaats is door ‘Siesta’ (Stichting Industrieel Erfgoed in de Stad Amersfoort) in de schijnwerpers geplaatst en is in 2007 aangewezen als rijksmonument. Sinds ongeveer 2002 worden er initiatieven genomen om het terrein een nieuwe bestemming te geven, waarin de nog bestaande industriële monumenten behouden blijven. in 1925 was het aantal personeelsleden gegroeid tot 250. In 1930 werd werk overgeheveld van de werkplaatsen in Tilburg en Zwolle en groeide het personeelsbestand tot bijna 450 mensen. Samen met de 800 personen die bij de spoorwegen werkten, waren de Nederlandse Spoorwegen daarmee de grootste werkgever in Amersfoort. In 1950 werkten er ruim 630 mensen. Ook toen was het nog steeds het grootste bedrijf. (Bron Wikepedia).

Het Soesterkwartier heeft haar ontstaan aan het spoor te danken

100 jaar geleden werd de St. Bonifatiusstraat gebouwd. In 1917 woonden er volgens het adressenboek van Amersfoort circa 35 spoormannen in de straat. Het waren wagenmakers, timmerlieden, wagenlichters, schilders, smeden, bankwerkers en metaaldraaiers, zadelmakers en stoffeerders. Er woonden ook machinisten, rangeerders, een lampenist, een seinhuiswachter en een hoofdconducteur. De meesten werkten bij de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij (HIJS).

De woning van een spoorman

Het Wijkmuseum Soesterkwartier heeft van de 100jarige woningbouwcorporatie Portaal in 1912 een woning in de St. Bonifaciusstraat (nr. 61) tot haar beschikking gekregen en deze ingericht als Museumwoning. Ook in de Museumwoning heeft vroeger een spoorman gewoond. Van 1946 tot 1984 woonde hier de heer Dirk de Wit (geboren in 1918). Hij werkte op de Wagenwerkplaats als lasser en woonde in de St. Bonifaciusstraat 61 van 1946 tot 1984. Wie de expositie Spoor in Amersfoort bezoekt zal daarom in de Museumwoning tijdens de expositieperiode veel voorwerpen tegenkomen die herinneringen zullen oproepen aan de Wagenwerkplaats en het spoor.

Voorwerpen in bruikleen voor deze expositie zijn nog welkom

Door de bijdragen van (vooral) Soesterkwartierders is het Wijkmuseum nu in de gelegenheid  om veel foto’s en voorwerpen die herinneren aan de Wagenwerkplaats en het spoor te tonen. Nieuwe bijdragen zijn nog steeds welkom. U kunt daarbij denken aan kledingstukken, of een pet, of een gereedschap. Alles wat dierbaar is,  is waardevol. Wie nog iets thuis heeft liggen dat goed past bij deze bijzondere expositie kan contact opnemen met Gezina Tuinstra, gezinatuinstra@planet.nl tel. 06-22422725 of  033- 4635661. U kunt ook langskomen tijdens de openingstijden van het Museum, St. Bonifaciusstraat 61, op zaterdag 25 mei of 1 juni van 12.00-17.00 uur.