tentoonstelling wijkmuseum

 

Het Wijkmuseum roept verzamelaars op om mee te doen aan de eerste expositie Soesterkwartierse Verzamelingen.

Een expositie van Soesterkwartierse Verzamelingen?

Enkele jaren geleden werd er al nagedacht over de oprichting van het Wijkmuseum. Bij de enquête “leuke thema’s” scoorde het thema “SoesterkwartierseVerzamelingen” toen al heel hoog.

 

 

Lijstje toppers

1. De Soesterweg door de eeuwen heen

2. Jeugd in oorlogstijd

3. Speeltuinen

4. De mannen van het spoor

5. Expositie Soesterkwartierse verzamelingen

6. De Plantsoengordel

7. Middenstand, kleine winkeliers

8. Bekende Soesterkwartierders

Wat zijn Soesterkwartierse Verzamelingen?

Iedere verzameling die te maken heeft met het Soesterkwartier, nu of in vroegere jaren, kan hiertoe gerekend worden. Maar ook een bijzondere verzameling van een bewoner van het Soesterkwartier of van iemand die zich met het Soesterkwartier verbonden voelt, is welkom.

Expositie van Soesterkwartierse Verzamelingen 23 maart t/m 1 juni 2013

Er zijn al enkele aanbiedingen voor deelname. Iedere deelnemer aan de expositie krijgt minstens een (deel van) een vitrine toebedeeld. Het is de bedoeling dat dit evenement ieder jaar herhaald wordt. Er wordt wel geselecteerd. De verzameling moet passend zijn.

Opgeven voor de Expositie Soesterkwartierse verzamelingen

Kent u iemand of wilt u wilt u zich zelf opgeven of wilt u overleggen of uw verzameling in aanmerking komt? Stuur een mailtje via info@wijkmuseumsoesterkwartier.nl, of kom *even langs tijdens de openingsuren van het Wijkmuseum. U kunt ook bellen naar mevrouw Gezina Tuinstra, conservator van het museum, 033-4635661 of 06-22422725

Tentoonstelling Winkels in het Soesterkwartier

Er is nu een leuke expositie Winkels in het Soesterkwartier. Deze is nog te bezichtigen, tot en met zaterdag 16 maart. U bent van harte welkom, iedere zaterdag, tussen 11.00 en 16.00 uur. Adres Museumwoning: St.Bonifaciusstraat 61.