maand van de geschiedenisExpositie 25 jaar stadsvernieuwing Amersfoort & het Soesterkwartier 13-9 tot 15-11-2014
In de atelierzaal van het Wijkmuseum Soesterkwartier St. Bonifaciusstraat 61, Amersfoort
– open, iedere zaterdagmiddag – ook het hele weekend van Open Monumentendag –
Graag nodigen wij u hierbij uit voor de opening van de tentoonstelling op zaterdag 13 september a.s. Het korte openingsprogramma begint om 11.00 uur precies.
U bent vanaf 10.00 uur al welkom in het museum.

Aan dit programma werken o.a. mee: Raphael Smit, Cees van Weerd en Antoine Roemburg met de Buren, u en ik, en de lieverdjes van het Soesterkwartier. Aan het eind zal wethouder Pim van den Berg na een stevige speech de openingshandeling verrichten.
U BENT VAN HARTE WELKOM

Tot ziens,

Team Wijkmuseum Soesterkwartier
Zie eens http://verscommuniceert.nl/lens_portfolio/een-vers-2014-2

Tevens met dank aan Smulders//Audiovisueel en Jan den Ouden
en iedereen die meegewerkt heeft