De volgende weken is het één en al politiek in Amersfoort. Ook in het Soesterkwartier! En iedere zaterdag wordt er in het Wijkmuseum een Klassengesprek gehouden. In maart gaat het over het Rooms-Katholieke onderwijs in het Soesterkwartier.

zuster - expositie wijkmuseumKleuterscholen 1-3-2014 (14)

 

 

 

 

 

Hier volgt een overzicht van wat er zoals te doen is.

8 maart WIJKMUSEUM SOESTERKWARTIER, SINT BONIFACIUSSTRAAT 61. Expositie School in Grootmoederstijd. 11.00-15.00 uur. Van 15.00-16.00 uur is er klassengesprek. Deze zaterdag is het onderwerp: “De zusters van O.L.Vr. en het Mariagesticht”. Velen zullen zich nog het Mariainternaat aan de Noordewierweg nog wel herinneren. Op de eerste foto Gezina Tuinstra, conservator van het Wijkmuseum. Zij geeft leiding aan de gesprekken. U bent allemaal welkom.

9 maart VERKEERSTUIN OP DE WAGENWERKPLAATS. 14.00-16.00 uur.

11 maart: Speeddaten met lijsttrekkers over het thema ‘Amersfoort maken wij sámen’. PLAATS BIJEENKOMST: OBSERVANT STADHUISPLEIN

Hoofdthema van de avond is ‘Amersfoort maken wij sámen’. Als raadsleden zijn gekozen dan bepalen zij voor de komende vier jaar het beleid. Amersfoort kent vele burgerinitiatieven die graag samen met politici en bestuurders het beleid voor de stad willen bepalen. Die meer willen dan slechts 1x per vier jaar een hokje rood maken. Het is daarom van belang dat u als inwoner vóór de verkiezingen aan de lijsttrekkers vertelt welke afspraken er over die samenwerking gemaakt zouden moeten worden, zodat ook ná de verkiezingen inwoners actief betrokken blijven bij het beleid voor de stad. Kom dus op dinsdag 11 maart en ga de dialoog aan met de lijsttrekkers. Na afloop wordt een overzicht gepresenteerd met deze afspraken en worden de lijsttrekkers gevraagd aan welke van deze afspraken zij de komende vier jaar hun naam verbinden. Om 19.30 wordt er uitleg gegeven hoe het speeddaten in zijn werk gaat.

13 maart: Wijktafel over politiek , aanvang 20.00 uur. PLAATS VAN BIJEENKOMST; EMMAüSKERK. Alle politieke partijen zijn uitgenodigd. Zie het filmpje dat gemaakt is op de Noordewierweg. http://youtu.be/1ZjpNTeBzBo

Weet u al welke partij op uw stem mag rekenen ? Het WBT Soesterkwartier wil u graag helpen om een weloverwogen keuze te maken en organiseert daarom op 13 maart 2014 een speciale wijktafel politiek.Het WBT heeft (potentiële) raadsleden uit het Soesterkwartier uitgenodigd om hen door u aan de tand te laten voelen over hun zienswijze op en plannen voor Amersfoort en in het bijzonder ons Soesterkwartier.Er zullen in ieder geval 4 belangrijke thema’s aan de orde komen, te weten:

– Het voortbestaan van : de Nieuwe Sleutel”;

– De verkeersveiligheid op de Noordewierweg en de rotonde;

– Senioren en zorgcentrum Puntenburg;

– Het Winkelaanbod in onze wijk.

Daarnaast kunnen natuurlijk ook andere onderwerpen besproken worden. Het WBT heeft Rob Lampe bereidt gevonden om de avond in goede banen te leiden. Komt allen.

15 maart: WIJKMUSEUM Hierover ontvangt u volgende week nog nader bericht. Zie eventueel het grote artikel over het R.K. Onderwijs in De Stad Amersfoort van woensdag 5 maart.

19 maart: STEMMEN

22 maart: G1000 Amersfoort. PLAATS VOOR BIJEENKOMST DE RIJTUIGENLOODS De G1000 Amersfoort is een bijeenkomst van 1000 burgers van Amersfoort op 22 maart 2014, 3 dagen na de verkiezingen. Op initiatief van een aantal gewone burgers gaan Amersfoorters met elkaar in gesprek over de zaken die van belang zijn in de komende 4 jaar, de agenda van Amersfoort. Ze doen dit samen met werkgevers, politici, ambtenaren en kunstenaars, dus met vertegenwoordigers van de hele gemeenschap. Zij stellen de agenda op, maken een begin met de uitwerking en maken afspraken met elkaar over het vervolg.

Op de informatieavong die onlangs in het Wijkmuseum is gehouden bleek, dat er vanuit het Soesterkwartier – verhoudingsgewijze – nog niet zo veel aanmeldingen zijn binnengekomen. Dat is jammer, want ook thema’s betreffende het Soesterkwartier kunnen op de agenda worden gezet. Heeft u toevallig een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de G1000? Om te zorgen dat u ingeloot wordt, moet u zich wel aanmelden. Meld u dan gauw aan: http://www.g1000amersfoort.nl