gemeenthuis

AMERSFOORT – Huiseigenaren in Amersfoort kunnen bij de gemeente weer een duurzaamheidslening afsluiten. Vanwege het succes van de regeling heeft de gemeenteraad ingestemd met het uitbreiden van het fonds, door eenmalig 150.000 euro extra beschikbaar te stellen.

Door de eenmalige aanvulling met 150.000 euro kunnen huiseigenaren vanaf 1 maart weer een lening afsluiten tegen een rente van 2 procent, met een looptijd van maximaal tien jaar. Het minimumbedrag is 2.500 euro en het maximum 7.000 euro.
De duurzaamheidslening is bedoeld voor huiseigenaren die energiebesparende maatregelen willen treffen in hun woning, maar het geld daarvoor niet direct beschikbaar hebben. Het is met name voor minder draagkrachtigen van belang dat zij een toename van woonlasten door stijgende energieprijzen kunnen voorkomen. Om ervoor te zorgen dat de duurzaamheidslening aan deze doelgroep ten goede komt, is een van de voorwaarden dat de woning een maximale WOZ-waarde van 250.000 euro heeft. Een andere voorwaarde is dat door de maatregelen het energielabel van de woning met minimaal twee zogenoemde labelstappen wordt verbeterd.
Amersfoort wil een CO2-neutrale gemeente worden. 35 Procent van de totale CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door woningen. Bewoners kunnen dus een groot verschil maken. De duurzaamheidslening helpt daarbij. Door maatregelen te nemen in hun woning, beperken huiseigenaren niet alleen de CO2-uitstoot. Het is ook goed voor hun portemonnee, doordat ze minder energie verbruiken en daardoor een lagere energierekening krijgen.
De duurzaamheidslening bestaat sinds 2009. Toen stelde de gemeente 140.000 euro beschikbaar voor een revolverend fonds (een fonds dat zichzelf in stand houdt door het opnieuw inzetten van aflossing en rente op de leningen) dat is ondergebracht bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn). Tot nog toe hebben dertig huiseigenaren hiervan gebruikgemaakt, waarna het hele bedrag was uitgeleend.
Meer informatie op www.amersfoort.nl/duurzaamheidslening

Bron Amersfoort.nu