aa10De uitnodigingen voor een bijeenkomst op de Wagenwerkplaats van de gemeente en de Vereniging Duurzaam Soesterkwartier waren voor de aan het spoor grenzende bewoners, huis aan huis verspreidt. Gevolgd door nog een brief van Duurzaam Soesterkwartier met nadere uitleg over het doel van deze bijeenkomst. Onderstaand een deel van de tekst.

De Vereniging Duurzaam Soesterkwartier en de gemeente Amersfoort organiseren op donderdag 30 en vrijdag 31 oktober de Duurzaamheidsdagen 2.0 Wagenwerkplaats. Het doel is om tot een brede duurzaamheidsvisie te komen die onderdeel wordt van het bestemmingsplan dat in 2015, 2016 wordt gemaakt.

Een heel belangrijk gegeven dus. Bewoners van het Soesterkwartier werken mee aan het bestemmingsplan. De duurzaamheidsvisie zal namelijk als toelichting worden bijgevoegd aan het bestemmingsplan. Wethouder Pim van de Berg, die Duurzaamheid in zijn portefeuille heeft, zal het stuk worden aangeboden .

Kort gezegd, kwam het er op neer. Wat zijn de voorstellen van de bewoners over de Wagenwerkplaats en het terrein van de NV Nederlandse Spoorwegen er omheen . Wie zijn de belanghebbende, gebruikers en of recreanten.  In het verleden zijn diverse scenario’s de revue gepasseerd . Zoals een complete woonwijk. Een 4 baans snelweg van Bosbad naar station. Een overdekte parkeergarage met daarbovenop een winkelcentrum. Enz.

Een van de dingen die de afgelopen tijd bereikt zijn, is dat de gebouwen va de Wagenwerkplaats onder ons Nationaal Erfgoed zijn gebracht en daardoor behouden blijven. De Veerensmederij, nu Operagebouw is daar een mooi  voorbeeld van. De vestiging van diverse nieuwe bedrijven is een feit.

CSC_9457Maar er blijven voor de toekomst brandende vragen over. De groengordel zoals voorgesteld door “Het groene Spoor”. De stadsboeren die ruimte willen voor hun activiteiten. Het Soesterhof met de plannen voor het bouwen van 40 duurzame woningen. Maar ook de gemeente Amersfoort is in de markt voor een ontsluitende verbinding vanaf het bosbad naar het station om het Soesterkwartier autoluw te maken. Of de mogelijkheid om nog 500 woningen op het emplacement te realiseren.

Meer vragen dan antwoorden en dus was deze bijeenkomst niet alleen  van belang voor de bewoners van het Soesterkwartier maar zeker voor de aangrenzende bewoners van Buurtje 83, Soesterweg, Palmstraat en de nieuwe gebruikers van het Noack gebouw.

Het bestemmingsplan wordt binnenkort op nieuw vastgesteld voor een komende periode van 10 tot 15 jaar.

Reden genoeg voor een ruim opgezette bijeenkomst van de diverse partijen.

Op beide geplande data van 30 en 31 oktober,bleek de ruimte van de verkeerstuin echter al bezet en kon er gebruik gemaakt worden van een leegstaande ruimte, naast de verkeerstuin. Met recht een leegstaande ruimte, want behalve de 4 muren was er niets. Geen stroom, geen water, geen tafels en stoelen.

DSC_9375Maar duurzaam zou geen duurzaam heten als ze daar geen oplossing voor hadden. Op zeer korte termijn werd aan recycling gedaan. Stroom werd bij de buren “geleend”.  Toilet voorziening van de buren werd ter beschikking gesteld. Stoelen tafelbladen werden uit de parkeergarage van  regardz tegenover het station weggehaald, hout voor diverse ondersteuning kwam uit de  . En dankzij de manifestatie Spoor 175 was er materiaal achtergebleven, zoals een tapijt en gordijnen die nu als tafellaken een nieuw leven kregen. Het enigste wat men moest aanschaffen waren schragen voor de tafelbladen en de borden voor het aanplakken van de historische krantenartikelen over de Wagenwerkplaats.

Daar er ook geen verwarming was, had met terrasverwarming units geplaatst. Dus samengevat. Het was bewoonbaar geworden. Het licht en de kachel waren aan. De koffie was gezet. Nu de bezoekers nog.

Op donderdag 30 oktober zou men zich de hele dag bezig houden om alle plannen, ideeën, voorstellen, wensen, maar ook wat willen we niet, zichtbaar te maken en om te zetten in concrete uitgewerkte voorstellen voor het bestemmingsplan.

Een 50 tal mensen van diverse stromingen, uit de wijk, bedrijfsleven en gemeente bogen zich over de aspecten, Milieu, water,groen,energie,woningbouw,woningbouw en leefbaarheid.

 • Om ideeën op de Wagenwerkplaats mogelijk te maken, is een bestemmingsplan nodig dat in 2015 en 2016 wordt gemaakt en waarover de gemeenteraad een besluit neemt. Een bestemmingsplan heeft een geldigheidsduur van 10 jaar. De gemeente Amersfoort en de Vereniging Duurzaam Soesterkwartier kijken niet alleen naar een periode van 10 jaar, maar ook naar de verre toekomst (2050).

Workshops, discussies en resultaten

 • Donderdag 30 oktober staat grotendeels in het teken van de duurzaamheidsvisie en workshops zoals Klimaat en Water, Sociale samenhang en Participatie en Energie. Op vrijdag 31 oktober wordt aan de hand van de oogst van donderdag gediscussieerd en worden de resultaten gepresenteerd aan politiek en aanwezigen.

                                                                                                             

Voorwaar geen gemakkelijke opgave. De gehele donderdag werd aangewend om dit alles in werkgroepjes te bediscussiëren, beargumenteren en doelgericht tot een uitgewerkt plan te komen.

8 werkgroepen, creëren dan ook 8 voorstellen die met bovenstaande onderwerpen te maken hebben. In de fotoreportage zijn deze 8 papieren versies zichtbaar waaruit ook geconcludeerd mag worden dat de opdrachten niet makkelijk waren. Er is veel geschreven, geschrapt en herschreven. Maar uiteindelijk aan het einde van de dag hingen er 8 beschreven vellen papier, met elk zijn eigen uitwerking van Milieu, duurzaam, energie, leefbaarheid, toegankelijkheid, sociaal, klimaat en waterhuishouding enz.

De volgende stap moest op vrijdag 31 oktober genomen worden. De opdracht. Haal uit al deze 8  uitgewerkte plannen, het meest goede en bruikbare voorstel. De 8 vellen papier moesten uiteindelijk aan het eind van de dag slechts 1 vel papier opleveren, met hierop het nieuwe bestemmingplan Wagenwerkplaats. Inhoudende alle aspecten hierboven vermeld.

DSC_9400De 2e sessie op vrijdag begon om 13.00 uur. Het programma was stapsgewijs opgezet, zodat er weer in groepen gewerkt werd. Om 16.00 uur moest het als resultaat hebben. 1 vel papier. De wethouder Pim van de Berg, zou het nieuwe bestemmingplan in ontvangst nemen.

Cees Anton de Vries die als spreekstalmeester optrad loodste al de deelnemers door de te voeren procedures. Soms een korte vragenronde. Er volgde soms felle discussies, verwijzingen naar eerdere studies en/of projecten elders. Cees was streng maar rechtvaardig en leidde de “meedenkers”naar het einde van de middag. Een maal vond Joke Sickmann, dat degene die uitleg wilde geven, niet uit het Soesterkwartier kwam. Onmiddellijk werd deze spreker vervangen, door E. van Gent uit de Rozenstraat, rasechte Soesterkwartierder.

De zaal, die verdeeld was in de denkbeeldige kleuren, groen,grijs en blauw (per onderwerp) – Milieu, energie en water) moest knopen doorhakken. Het resultaat van dit alles stond om 16.00 uur op 1 vel papier. De deelnemers, met een laatste discussie ronde moesten kiezen. In hoeverre stonden zij achter het nieuwe bestemmingsplan. Op een na, kozen allen op de schaal van 0 naar 100 % de plaats rond de 70%. De eenling die op 50 % stond, kon zijn motivatie ook kenbaar maken.

Algeheel beeld en uitslag.

Het nieuwe (voorgestelde) bestemmingsplan moet inhouden.

 1. Combinatie, groen, water,bodem. Kernpunten voegen, beheer Gijs en Frank.(1.2 en 3)
 2. Van vuil naar schoon.
 3. De bodemproblemen rond de Vetgasfabiek
 4. Van kosten naar opbrengst
 5. Bereikbaarheid > Alex<
 6. Creatief eigenaarschap ondernemers > Simon en Martin<
 7. Organisatieproces
 8. Verheveningsgebied ( er kan meer dan normaal ) > Gerard van M<
 9. Open werkplaats
 10. Uniek in Nederland
 11. Energie neutraal gebied (fiets in plaats van parkeerplaats) > Dieter<
 12. Proeftuin Mobiliteit en bereikbaarheid > Joke<
 13. Afbouw werkplaats > Edwin<
 14. Gesloten materiaal kringloop. > Dieter<
 15. Creativiteit kosten baten
 16. Vise op de bereikbaarheid westkant
 17. Fisiek Sociaal en Economisch >Arjan<

DSC_9436Men kwam inmiddels tot de conclusie dat genoemde punten niet als mogelijkheid moet worden aangeboden maar als een vaststaand feit.

Om meer wettelijk kader te krijgen, is ter plaatse opgericht.

VERENIGING HET WIJKADVIESBUREAU

De  genoemde punten worden nu verder uitgewerkt en de nieuwe Vereniging is het aanspreekpunt voor de verdere implementatie van het nieuwe bestemmingsplan.

Nadat alle deelnemers waren verhuisd naar de verkeerstuin voor de borrel en hapjes, kwam rond 16.30 de Wethouder polshoogte nemen van het resultaat.

Aandachtig luisterend, bevestigend knikkend, werd hem het nieuwe verhaal gepresenteerd.

Bij wijze van spreken.”Er was geen speld meer tussen te krijgen”.

Aan het einde van de presentatie aan de wethouder stond het inmiddels borrelende publiek nog een verrassing te wachten. De deuren van de Verkeerstuin werden geopend en daar kwam de elektrische auto van het Soesterkwartier binnen gereden, met zowaar wethouder Buitelaar aan het stuur. Als wethouder mobiliteit had hij deze zojuist officieel in gebruik mogen nemen. Een prachtig voorbeeld van ‘hands-on’, gewoon zelf aan de slag gaan zoals we dat hier in het Soesterkwartier altijd doen.

Wordt zeker vervolgd.

 

zzz10Verslag en foto’s Karel van Rooy

Fotoreportage.