aa1011 maart 2015, Het vervolg van de Duurzaamheid dagen Wagenwerkplaats  van 30 en 31 oktober 2014 is aan de orde in het Centrale Ketelhuis va de Wagenwerkplaats. Deze keer geen grote borden met “flaps”om te schrijven. Geen vellen papier om groepsgewijs  je ideeën te ventileren.  Maar de rustieke omgeving van het establishment “het Centrale Ketelhuis”.  Bij binnenkomst is er geen ontkomen aan. Mevrouw Joke Sickmann zelf noteert wie er binnenkomt  en of dat correspondeert met de presentielijst.

Laptops verschijnen op tafeltjes, dan wel op schoot. Het zoeken naar een beamer blijkt ter vergeefs . Deze blijkt niet standaard aanwezig.  De aanvangstijd van 19.30 uur wordt dan ook niet gehaald, maar al snel wordt van elders een projectiemachine vandaan gehaald.

DSC_9375Even ter herinnering. Dit was het eind resultaat van de vorige Duurzaamheidsdagen 2014.

Met onderstaande gegevens zijn werkgroepen aan de slag gegaan. De Vereniging Duurzaam Soesterkwartier en de gemeente Amersfoort organiseerden op donderdag 30 en vrijdag 31 oktober de Duurzaamheiddagen 2.0 Wagenwerkplaats. Het doel is om tot een brede duurzaamheidvisie te komen die onderdeel wordt van het bestemmingsplan dat in 2015, 2016 wordt gemaakt.Combinatie, groen, water,bodem. Kernpunten voegen, beheer Gijs en Frank.(1.2 en 3)

Combinatie, groen, water,bodem. Kernpunten voegen, beheer Gijs en Frank.(1.2 en 3)

Van vuil naar schoon.

De bodemproblemen rond de Vetgasfabiek

Van kosten naar opbrengst

Bereikbaarheid > Alex<

Creatief eigenaarschap ondernemers > Simon en Martin<

Organisatieproces

Verheveningsgebied ( er kan meer dan normaal ) > Gerard van M<

Open werkplaats

Uniek in Nederland

Energie neutraal gebied (fiets in plaats van parkeerplaats) > Dieter<

Proeftuin Mobiliteit en bereikbaarheid > Joke<

Afbouw werkplaats > Edwin<

Gesloten materiaal kringloop. > Dieter<

Creativiteit kosten baten

Vise op de bereikbaarheid westkant

Fisiek Sociaal en Economisch >Arjan<

Marco Tavenier betreed het strijdperk, heet iedereen van harte welkom en geeft het verdere woord aan de bekende gespreksleider Cees Anton de Vries.  Na een  korte en strakke uitleg over het  programma kwamen de vertrekseinen van de 7 werksporen te voorschijn. Symbolisch zijn de voorgaande punten door de diverse werkgroepen verwerkt tot 7 kernvisie’s , genoemd werksporen. De 7 visie, zijn allen gebaseerd op de verwachtingen in de jaren 2015/ 2025 en 2050. De werksporen moeten uiteindelijk leiden tot Hoofdsporen.

CSC_5733Aan de aanwezigen de eer en de gelegenheid om deze visiepunten te wijzigen, te verwerpen of aan te nemen. Uiteindelijk moeten deze omschreven onderwerpen een Duurzaamheidadvies vormen voor het Masterplan en de verdere ontwikkeling van de Wagenwerkplaats/ Soesterkwartier.

De redactie zal zich beperken tot de hoofdpunten en de  vervolg stappen.

Visie 1: De wagenwerkplaats werk Circulair. Dat wil zeggen dat er in de uitvoering een cirkel wordt getrokken en de afvalstroom die op de werkplaats ontstaat op eigen  terrein weer wordt hergebruikt. Afval bestaat uit grondstoffen en die kunnen weer hergebruikt worden. Een discussie volgde over wat een afvalstroom inhoud. Moet je afval in een tussenstation opslaan op eigen terrein. Wat voor de een rotzooi is, is voor een ander een grondstof voor hergebruik, aldus Gijs Valkenhoef. Deze merkt ook op het jammer te vinden dat de hernieuwde gebruiksvorm van de gebouwen, niet is verwoord in de visie stukken.

DSC_5660Diverse voorbeelden worden aangehaald. Wordt het Soesterhof ook afval neutraal, dus GEEN afval stroom naar buiten. Dit is kennelijk wel de insteek van Visie punt 1. Gewezen wordt op de diverse stromingen van Duurzaam elders in de stad en land.

Cees en Joke bediscuteren dit  onderwerp. Geconcludeerd wordt dat de architect die binnenkort wordt gekozen zich aan deze visie punten dient te houden en dus een woonwijk creëert zonder afval.

Visie 2  De Wagenwerkplaats gaat straks meer energie leveren dan gebruiken.  Met deze stelling is men het eens.

Visie 3  Klimaat opvang. De Wagenwerkplaats gaat als buffer dienen voor de extremen situaties.

Gijs Valkenhoef merkt op dat de wateropvang op de Werkplaats dan maar beperkt geregeld is. Immers regen houd niet op bij de ingang. Dus het Soesterkwartier zal mede het gevolg merken van de maatregelen op de werkplaats. Wel alles 100% energie neutraal,maar dat zou dan niet gelden voor het water gebruikt/ aanvoer/afvoer. Rogier en Gijs gaan deze visie verder uitwerken.

DSC_5692Visie 4  het creëren van kansen uit andere situaties. De aanwezigen konden zich vinden in hetgeen omschreven is.  De visie wordt verder uitgewerkt.

Visie 5  De Wagenwerkplaats is een proeftuin voor nieuwe mobiliteit. Uitgaande van dat de nieuwe bewoners een keuze hebben op welke wijze zij zich verplaatsen, vinden de aanwezigen de datum van 2025 als aanvang  proeftuin te lang. Afgesproken is dat het dan ingaat en het proeftuin gedeelte al is ingevoerd. Argumentatie. De energiewereld gaat sneller dan verwacht. Joke pleit voor uitgebreidere werksporen ( Visie) 5 a en 5 b. Dit om de milieu en energie neutrale zaken te scheiden. Dan wel te koppelen. Dit voorstel is niet aangenomen. Mobiliteit is niet alleen energie maar heeft meerdere aspecten.

Visie 6  De Wagenwerkplaats helpt ondernemers om een eigen economie te creëren.

Hier lopen de belangen van Duurzaam Soesterkwartier en Duurzaam Wagenwerkplaats naast elkaar. Immers het Soesterkwartier is al doende met een wijkeconomie . Arend Jan Pleizier en Joke Sickmann gaan een eigen economie Wagenwerkplaats verder ontwikkelen.

Visie 7 De Wagenwerkplaats heeft het stempel voortdurend tijdelijk.

Dit “werkspoor”dreigde toch even te “ontsporen. Een redelijk stevige discussie over dit onderwerp. Zijn alle dingen “tijdelijk”te noemen.  De een vindt van wel de ander van niet. Zijn evenementen van 5 of 10 jaar tijdelijk of een planning.  Joke Sickmann meende vol vuur dat “WIJ”nu de dingen regelen voor straks. Is dat tijdelijk of permanent voor de Wagenwerkplaats. Wat betekend dit voor het Soesterkwartier.

Arend Jan Pleizier en Joke gaan dit onderwerp verder “verduurzamen”en uitwerken.

DSC_5690Visie 8 In het kader van de spoortermen te blijven. De 7 werksporen zullen als hoofdpunten als  het “hoofdspoor”8 deel moeten  uitmaken van het allesomvattende Masterplan Wagenwerkplaats. De op de rails gezette gedachten gang en daaruit voortvloeiende stellingen, lijken  de goede richting op te gaan.. De grote hersporingsploeg lijkt  niet nodig.

En toen was het pauze

Rangeren op werkspoor 8.

WOW!

Na de pauze riep Heino Abrahams allen op om na te denken over de mogelijkheden van een op te richten (Wijk)Ontwikkelingsmaatschappij  Wagenwerkplaats. Wat wij hier met elkaar ondernemen op de Wagenwerkplaats, is het resultaat van een succesvolle ontwikkeling die nu al jaren aan de gang is. Waarom zouden wij daar niet mee doorgaan, door  een platform maken – of een netwerk in te richten – in ieder geval een nieuwe vorm te bedenken – om vraag en aanbod op een duurzame manier met elkaar in verbinding te brengen. Voorbeelden zijn er genoeg te bedenken. Waarom zou je bijvoorbeeld werklui van verre inhuren voor het realiseren van een ontwerp als  er hier in de omgeving genoeg aanbiedingen zijn. Maar dan is er ook nog de vraag hoe je dat met elkaar kunt organiseren. Er zijn al veel werkgroepen die met de Wagenwerkplaats bezig zijn. Er is een groep Visie en Reuring die zich o.a. verdiept in het aanjagen van evenementen, er is een werkgroep Kleine Regie, waar eigenaren, gebruikers, gemeente en NS samen overleggen over het gebied. Is er ook plaats voor een Wijk Ontwikkelingsbedrijf Wagenwerkplaats, een WOW?  Zo ja, wie mag zich eigenaar noemen van dat bedrijf. Enkele aanwezigen meldden zich spontaan aan om over deze nieuwe opgave na te denken. We gaan er meer van horen.

DSC_5723Van dit alles zal een boekvorm verschijnen met de titel SAAI OM IETS TE LEREN.

Zie de foto reportage voor de presentatie visie 1 tot en met 8.

 

Verslag en foto’s Karel van Rooy.

Foto impressie