Bewoners 033Waarde Stadsgenoot,

In deze tweede nieuwsbrief van bewoners033.nl, onafhankelijk online platform voor en door bewoners- en burgerinitiatieven in Amersfoort, Hoogland en Hooglanderveen, aandacht voor:
* 3e BurgerBorrel op woensdag 5 november
* Conferentie op 8 oktober over betere samenwerking tussen burgerinitiatieven
* Uitkomst G1000-enquete over Nabuurschap online
* Wie ‘doet’ social media voor Bewoners033.nl?
* Eigen pagina voor initiatieven en ruimte voor nieuwsbrieven

3e BurgerBorrel op woensdag 5 november

Onder het motto ‘kennis maken = kennis delen’ wordt op woensdag 5 november in de Witte Vlinder de 3e BurgerBorrel gehouden. Aanvang 19.30 uur. De burgerborrel is de belangrijkste netwerkbijeenkomst voor bewonersorganisaties en burgerinitiatieven in Amersfoort. Behalve alle burgerinitiatieven worden ook bestuurders, politici en ambtenaren uitgenodigd.
De vorige twee afleveringen van de borrel waren een groot succes. Meer dan 60 bewoners, een kleine 40 initiatieven vertegenwoordigend, maakten met elkaar kennis, wisselden informatie en ervaringen uit en maakten vervolgafspraken.
De aanwezigheid van bestuurders en politici is voor alle partijen belangrijk: initiatieven klagen dat ‘de politiek’ weinig belangstelling toont, politici geven toe niet te weten welke initiatieven er allemaal zijn in de stad. Mooi moment om dit op 5 november gezamenlijk uit de wereld te helpen. De BurgerBorrel wordt georganiseerd door de Witte Vlinder/Kruiskamp Onderneemt!, het BewonersWeb, de BurgerBalie, de Verkeerstuin en Bewoners033.nl.
NB: Toegang is gratis maar na afloop wordt van iedereen wel een bijdrage verwacht voor de genoten hapjes en drankjes.

Burgerinitiatieven moeten krachten bundelen
Op woensdag 8 oktober a.s. organiseert het BewonersWeb in samenwerking met de Hoge School Utrecht de conferentie ” Samen sterk in visie en beleid”. Deze conferentie, die duurt van 19.00 tot 21.30 uur, is toegankelijk voor bewoners die actief zijn in een van de ongeveer 80 burgerinitiatieven (BI’s) die Amersfoort rijk is. Aanleiding is de constatering dat Burgerinitiatieven nog steeds gebrekkig samenwerken, zelfs als er een gemeenschappelijk belang is. Lees hier daarover meer.

Uitkomst G1000 enquête over nabuurschap
Afgelopen augustus hield een van de G1000-werkgroepen een stadsbrede enquête over nabuurschap. Precies 247 mensen reageerden van wie 150 vrouwen en 97 mannen. De grootste respons kwam uit de leeftijdsgroep 41-60 jaar. Verhoudingsgewijs kwamen uit het Leusderkwartier de meeste en uit Randenbroek de minste reacties. Een van de uitkomsten is dat 69% van de ondervraagden zijn of haar buren goed kent. Daar staat tegenover dat 43% de buren graag beter zou leren kennen. Klik hier voor de presentatie van de enquête.

Wie helpt ons met social media
Bewoners033.nl wil meer doen met social media. Twitter, facebook, youtube, linkedin, meetup, blogs e.d zijn belangrijke communicatiekanalen maar worden op dit moment nog niet door bewoners033.nl gebruikt. Het redactieteam is op zoek naar betrokken Amersfoorters die verstand hebben van social media en die het leuk vinden iets voor de site – en daarmee voor de stad – te doen. Informatie: redactie@bewoners033.nl.

Eigen pagina voor een initiatief
Bewonersorganisatie en burgerinitiatieven die geen eigen website willen of kunnen bouwen en onderhouden, kunnen gratis een eigen pagina maken op www.bewoners033.nl. Wij willen hiermee initiatieven de mogelijkheid bieden hun ideeën voor een breed publiek kenbaar te maken. Ook nieuwsbrieven van burgerinitiatieven worden op de website geplaatst.
Verbinden en het bieden van een platform zijn belangrijke uitgangspunten voor bewoners033.nl. Dit alles om zo breed mogelijk te informeren over wat bewoners in de stad zelf doen, zodat anderen daar lering uit kunnen trekken. Bewoners033.nl is geheel onafhankelijk en wordt gerund door vrijwilligers. Een klein redactieteam, bijgestaan door medewerkers en correspondenten, levert nieuwsberichten, interviews, achtergrondverhalen en columns. Iedereen die een account aanmaakt kan op bewoners033.nl eigen nieuws en agendapunten plaatsen. De website is sinds 1 april in de lucht en is ontwikkeld door enkele burgerinitiatieven. Informatie: redactie@bewoners033.nl. Bewoners033.nl is ook te vinden via www.amersfoort.nl.

Samen zijn we Amersfoort!

Samen zijn we Amersfoort