69De Werkplaats is het bewoners bedrijf Soesterkwartier in oprichting. Een “eerste stapje naar buiten” vanuit de bewonersvereniging Duurzaam Soesterkwartier. Maandagavond 21 september was er een “klankbord” avond in De Nieuwe Sleutel. Mensen vanuit verschillende organisaties, ondernemers en bewoners uit de wijk waren uitgenodigd om feedback te geven op de plannen. Na een voorstelrondje werden de plannen gepresenteerd. De mensen die druk met de voorbereiding bezig zijn:  Laurens Driessen, Bettina Sas, Alex van der Woerd en Erica van Vugt. Zij vormen dan ook het oprichtingscomité van de Werkplaats, met ondersteuning van Henry de Gooijer.

De genodigden waren, onder andere van organisaties als; “Heb je even voor mij”, het Wijkteam, Duurzaam Soesterkwartier, en daarnaast ondernemers/ ZZP-ers.

Het comité presenteerde de plannen en wilde horen wat men ervan vond. Wat of er nog bij moest en/ of gemist werd tot zover. Om te peilen waar wel of niet aan gedacht was, werden door de genodigden vaak ook eerst weer vragen gesteld zoals over de bedrijfsvorm; Coöperatie, maar dan met leden? En ja, dat is de bedoeling. Er word dan ook op een landelijk niveau gewerkt aan een bijzonder Statuut voor die mogelijkheid.

33Tijdens de presentatie kwam ook het tijdpad naar voren en daarmee word duidelijk dat volgend jaar de proef op de som genomen wordt. Eerst met twee takken, te weten: de Klussencentrale, en de Thuiszorgservice. Naar aanleiding hiervan komen er weer vragen op tafel, zoals; welke soort klussen, welke woningbouwcorporatie, hoe worden de klussen verdeeld onder de deelnemers, word er gelet op Verklaring Omtrent Gedrag met betrekking tot de thuiszorg, en is er ook een mogelijkheid om terug te koppelen voor thuiszorg medewerkers?

56Allemaal goede vragen, waarop nog lang niet in alle gevallen een antwoord gegeven kon worden. Maar wel weer stof tot nadenken en/ of uitwerken voor het comité. De woningcorporatie die meewerkt is Portaal. De Alliantie is wel op de hoogte en volgt de ontwikkelingen om eventueel op een later moment te kunnen beoordelen of ze wel of niet instappen. Voor het proefjaar is voorlopig een hoopvolle beraming van 50 deelnemende huurders voor de klussencentrale, en 30 deelnemende zorgvragers voor thuiszorg. De bedoeling is dat zelfstandigen uit de wijk zich in gaan zetten in de wijk.

62Gaande weg de avond wordt heel duidelijk dat er voor de thuiszorgcentrale een aantal specifieke zaken goed bekeken moeten worden, onder andere; privacy van klanten, voorkomen van overvraging, maar ook waar terugkoppeling mogelijk is. Al moet er zowel voor de Klussencentrale als voor de Thuiszorgservice een soort van Klantenservice mogelijk zijn waar men met vragen/ klachten/opmerkingen naar toe kan. Er wordt gedacht aan een coördinator die zowel zorg draagt voor de matches als voor het klantcontact, en contacten met gemeente, Portaal, en andere belanghebbende/ belangstellende.

Een avond waarop door het comité veel geluisterd werd, om vervolgens huiswerk mee te krijgen. Een vervolgavond zal er dan ook komen, al is de datum nu nog niet bekend.

Hier kunt u terecht voor meer informatie, aanmelding of met vragen: De Werkplaats

Verslag en foto’s Ngie