wvdEenzh. (2)Donderdag 24 september 09.30. De Vijverzaal van wooncomplex Puntenburg is verlaten. Een enkele bewoner zit “eenzaam”een krant te lezen. Na verloop van tijd druppelen er meer bewoners binnen en de “stamtafel” vult zich langzaam met de vaste koffiebezoekers. Een dagelijks terugkerend ritueel om gezamenlijk om 10.00 uur koffie te drinken.

Bij deze vaste bezoekers behoren ook Elly en Mani ter Wal. Mani altijd druk aan de telefoon is weer bezig “iets”te regelen voor Puntenburg of de Speeltuin SK.

wvdEenzh. (70)Rond deze tijd was het de bedoeling om gezellig, met koffie en koek, “De week van de Eenzaamheid”van start te laten gaan. Een week waarin aandacht wordt besteed aan de medemens. Maar over medemensen gesproken, de keuken is eveneens “eenzaam”verlaten. Geen koffie, geen koek. Niet getreurd men weet de weg en een 20 minuten later is de ketel met koffie klaar. wvdEenzh. (15) Officieel zijn ook aangeschoven de  coördinatrische vrijwilligerswerk van Welzijn, Lidy Elbertse en de buurtpastor Anja van Bunnik. Beiden overleggen over A: de koffie en B: wie de week van de Eenzaamheid zal openen.

wvdEenzh. (19)De zaal is inmiddels redelijk gevuld en de koffie vindt zijn weg. Stagiaires van het Wijkleerbedrijf helpen bij het uitdelen van de koffie ( en koek ).

Lidy opent dan een half uurtje later met een korte speech over Eenzaamheid. “Let eens op je medemens, let een op haar, die naast je woont” Wat onmiddellijk een reactie van een mannelijke bewoner tot gevolg had. “Vervolgend mannen en vrouwen, vraag ze mee om koffie te komen drinken als je merkt dat iemand zich afsluit. Praat, vraag en nodig mensen uit, dat is deze week en daarna het beoogde doel. We weten dat het soms moeilijk is om mee te doen met de rest maar probeer deze mensen er bij te betrekken.”

wvdEenzh. (65)Ook Anja de buurtpastor, sprak enige woorden.” Eenzaamheid kennen we allemaal, We praten er niet over. Best moeilijk om te zeggen ik voel me eenzaam. Maar we delen het wel. Ook de drukke mensen kunnen eenzaam zijn. Meer aandacht voor elkaar hebben. Eigen eenzaamheid delen. Eenzaamheid hoort nu eenmaal bij mensen. we zijn verschillend. Maar er is maar een exemplaar van jezelf, uniek dus. Ook jongeren en kinderen kunnen eenzaam zijn. Let er eens op. Heb aandacht voor elkaar.”

Hierna sprak Lidy de legendarische woorden . “Hierbij verklaar ik de week van de eenzaamheid voor geopend.

wvdEenzh. (45)Een eerste gebaar wordt zichtbaar gemaakt door de familie ter Wal. Misschien ook  een vorm van eenzaamheid die op dit moment bij de familie heerst. Maar namens de “Bingo”club van de speeltuin SK wordt mevrouw ter Wal in de bloemen gezet, gevolgd door een stapel cadeau bonnen. Zichtbaar verrast, wordt het aangebodene getoond. Een hart onder de riem, zoals het gezegde zegt. Mogen de weken/maanden en verder zich vullen met deze momenten.

Iedereen voelt zich weleens eenzaam of verlaten. Het is een gevoel van leegte, verdriet en soms van angst. Je voelt je niet verbonden met de wereld en met andere mensen om je heen. Het is een persoonlijke beleving

Verslag en fotoreportage, Karel van Rooy.

De komende week zijn er diverse activiteiten in de wijk m.b.t. het thema Eenzaamheid..

3 oktober is er in Puntenburg een feestelijk afsluiting met een gratis aangeboden koud Buffet. Nader info volgt.