Grote Wartreffen

De WarMaandagavond 11 mei was Diane de plantenbakken opzij van de ingang aan het voorzien van water. Het appelboompje had ze gespalkt in de hoop dat de tak-breuk, veroorzaakt door dronken weekend-voorbijgangers, toch behouden zal kunnen blijven. Binnen stond  om kwart voor acht alles in gereedheid om de bezoekers WARm welkom te heten. De koffie of thee mochten de bezoekers zelf inschenken in een kop of beker naar keuze. Houten klapstoelen werden in een kring gezet, terwijl de bezoekers onder het genot van hun warme drank met elkaar in gesprek gingen. Om even na acht uur startte de bijeenkomst. Harmen begon met de prettig positieve mededeling dat het eerst beoogde bedrag dankzij Crowdfunding bereikt is. Om naar de gemeente toe met een compleet plaatje te komen is het nu zaak dat er onder andere door middel van Crowdsourcing verder gewerkt gaat worden.

Wat is dat?

Crowdfunding

P5112052Voor de mensen die geen idee hebben Crowdfunding is Crowdfunding gaat in principe als volgt: een groep of persoon, dat kan zowel een ondernemer als particulier zijn, wil een project starten, maar heeft onvoldoende startkapitaal. Om dit kapitaal te verwerven biedt hij of zij het project aan (bijvoorbeeld op een platform op het internet) en vermeldt het benodigde bedrag erbij. Op deze manier kan iedereen investeren in het project. Het idee erachter is dat veel particulieren een klein bedrag investeren en dat deze kleine investeringen bij elkaar het project volledig financieren. Dit in tegenstelling tot bankkredieten en grootinvesteerders, waarbij er sprake is van slechts één of enkele investeerders die een groot bedrag inbrengen. Deze kleine investeerders noemt men the crowd het Engelse woord voor de mensenmassa.

Bron: Wikipedia.org

Crowdsourcing

De WAR heeft een alternatieve kijk op Crowdsourcing, mensen kunnen ook als ze geen geld hebben maar wel tijd en kunde hebben, toch investeren. Want er is genoeg te doen aan en in het gebouw om het werkbaar te houden en te verbeteren. Te denken valt aan schilderen, dak en gootreparaties, maar ook op het gebied van administratieve zaken zijn er mogelijkheden om te investeren. Maar zelfs als je geen tijd, geld of “kunde” kunt investeren dan zijn er mogelijkheden om bijvoorbeeld spullen aan te leveren waarmee de klussen geklaard kunnen worden. Kortom: mogelijkheden genoeg om op de een of andere manier samen te werken aan het behoud van de panden op het oude fabrieksterrein van Warner Jenkinson.

Toekomst

De WAR - Zo gaat het worden.Als het nog niet duidelijk geworden is, De WAR wil de oude fabriekspanden en bij voorkeur ook de grond waar ze op staan kopen van de gemeente Amersfoort. Daarvoor is De WAR al in gesprek gegaan met de gemeente en is er de afspraak gemaakt dat ze half mei met een bod komen. Nu is het van belang om niet alleen een bod te doen, maar ook te zorgen dat er duidelijk is hoe de plannen zijn met oog op de toekomst. Zelfs al zou de toekomst er heel somber voor staan dan nog zijn de financiën gedekt en kunnen de plannen verwezenlijkt worden, al duurt het dan iets langer. Er zijn door De WAR met betrekking tot de ontwikkeling gesprekken gevoerd met Schipper Bosch, van de Boom (van o.a. De Slegte en Noach) en Mooi Lost Op. Ook worden er verkennende gesprekken gevoerd met mogelijke toekomstige partners.

Op een dag….toekomstvisie van De WAR

Je komt langs de oever van de Eem bij De War, bij de ingang is een gezellig eetcafé met terras aan het water. Vanaf de ingang loop je de binnenplaats op, waar je het theater kunt bezoeken. In een ander gebouw is een expositie en er zijn verschillende werkplaatsen open. In het theater zijn voorstellingen en lezingen die je ergens anders niet snel zou zien. Er wordt hier veel geëxperimenteerd, en er is regelmatig een tussenstand te zien, niet alleen het eindresultaat van een voorstelling. Bij de werkplaatsen kun je altijd even binnenlopen om te kijken wat men vandaag nu weer aan het maken is, maar je kunt er ook zelf aan de slag. Er zijn werkplaatsen voor metaal, hout, digitale fabricage, stads‐ landbouw etc. Hier zijn altijd mensen aan het sleutelen aan hun projecten. En heeft iemand een strakke deadline, dan zijn extra handen altijd welkom. Iets verderop is de bibliotheek van Universiteit Amersfoort. Ook zijn er kleine winkeltjes voor industriële recyclingproducten, populair‐weten‐ schappelijke boeken, duurzaamheidsbenodigdheden, en design en kunst van lokale kunstenaars. Voor wie van erfgoed houdt is de binnenplaats een bijzondere ervaring, waar de industriële geschiedenis van 1880 tot nu in de vorm van verschillende bouwstijlen te zien is. Aan de overkant van de binnenplaats is een steegje dat leidt naar de eetbare tuin. Je kunt hier op een bankje van de zon genieten en een boek lezen, maar je kunt ook meehelpen in de tuin of meewerken aan een experiment met stadslandbouw in één van de grote kassen. (Bron: DeWAR.nl)

 

Genoeg te doen

Er valt nu al van alles te doen zowel voor De WAR en voor jezelf, en het mooiste resultaat is natuurlijk wanneer beiden er wijzer en of beter van worden. En je kunt er natuurlijk gewoon eens een kijkje gaan nemen om met eigen zintuigen te ervaren wat dan allemaal. Nieuwe ideeën neem ze mee om onder het genot van een kop koffie te sparren. Koekjes mag je zelf meenemen, dat had maandagavond ook een van de bezoekers gedaan. En zo kun je van kleins-af-aan echt samen zorgen, bouwen, ontwikkelen en groeien.

logoUAOok de Universiteit Amersfoort heeft haar onderdak bij De WAR. Het is een experimentele universiteit. Een vrijruimte voor onderzoek en ontwikkeling in Amersfoort. Universiteit Amersfoort verstrekt geen diploma’s, certificaten of getuigschriften. Bij Universiteit Amersfoort gaat het om de kennis zelf. Zowel nationaal als internationaal maakt deze vorm van onderwijs en onderzoek furore. En de lesgelden zijn van het niveau zeer laagdrempelig. Op de vraag of studiefinanciering hiervoor een optie is is het antwoord vrij zeker “nee”, maar aan deze studie hou je dan ook geen jarenlange af te betalen schuld over, en dat is in deze tijd toch een heel prettige bijkomstigheid.

Hard voor- en werken, en hopen

Om de toekomstvisie werkelijkheid te laten worden, is men druk bezig om alle voorbereidende dingen te doen. Terwijl ondertussen het werken in-, en aan De WAR gewoon doorgaat. En nu maar hopen dat de gemeente zich kan vinden in deze “innovatieve ambities” van De WAR. Want een ding is duidelijk: de ambitie is er, maar ook innovatie, motivatie, gedrevenheid, duurzaamheid, draagkracht (hoe krijg je anders een dergelijk plan op tafel en gefinancierd?!) De wortels zitten in de grond, nu de vraag of het groeien of “kappen” gaat worden. Als Amersfoort nog weer een kans wil maken op de titel “Groenste Stad”, dan zou je denken……

Verslag en Foto’s: Ngie