Image4De heer Bert Lubbinge is sinds februari dit jaar wethouder in Amersfoort. In die functie is hij ook wijkwethouder voor enkele wijken. Één daarvan is het Soesterkwartier. De redactie van de wijkwebsite wilde daar meer over weten. We spraken een half uurtje met hem in zijn werkkamer op het stadhuis.

Nog niet zo lang geleden vertelde de heer Lubbinge dat hij verliefd is op het Soesterkwartier. In ons gesprek met hem kregen we niet de indruk dat het hier om oppervlakkige een kalverliefde gaat. Hij is zeer positief over de wijk en heeft al een redelijk goed beeld van wat er zoal in ons Soesterkwartier speelt. Hij luistert serieus.

Uit de wetenschap weten we dat de hormonen die met verliefdheid samengaan verslavend werken: je wilt steeds je ‘liefje’ zien. Dat geldt ook voor de verliefdheid van ‘onze’ wethouder. Hij bracht onlangs een werkbezoek aan het Soesterkwartier en gaat met plezier naar het wijkspreekuur. Op dit spreekuur kan elke bewoner, middenstander/ondernemer, of organisatie aandacht vragen voor zaken die van belang (zouden moeten) zijn in het Soesterkwartier. Uit de zaken die hij inmiddels van de wijk weet blijkt hij ook daar goed kan luisteren, doorvragen en observeren

De verliefdheid betreft dus zo goed als zeker geen oppervlakkige ‘kalverliefde’. Hij wil het Soesterkwartier goed leren kennen En hij geniet er trouwens van dat het spreekuur steeds vol is.

We hebben de wetenschap overigens niet nodig om te weten dat ‘verliefden’ elkaar wederzijds ook iets te bieden moeten hebben. De heer Lubbinge benadrukt dat hij als ‘verliefde’ helaas beperkte mogelijkheden heeft. Want een wijkwethouder heeft geen speciale bevoegdheden Maar waar dat maar even kan zal hij wel ambassadeur, belangenbehartiger zijn voor het Soesterkwartier. Hij benadrukt dat hij meer mogelijkheden heeft als (groepen) mensen in de wijk het initiatief nemen (zoals rond de Emmaüskerk, duurzaamheid enz enz), Hij kan en zal in die gevallen faciliteren, initiatieven aan ‘elkaar knopen’, deuren openen, contacten leggen en dergelijke.

Aan het slot van het gesprek vertrouwt hij de redactie nog toe dat hij geniet van de vele actieve mensen en activiteiten in de wijk; ook het spreekuur is steeds vol. Hij zal daar wat tegenover zetten.

Peet van Breugel