Ernstige vernielingen aangericht door onze losgeslagen jeugd in het Soesterkwartier.

aa4Aldus het nieuws van het Dagblad van Amersfoort op 8 april 1964. De voorpagina meldt dat prinses Irene naar Spanje vertrekt. Niet voor vakantie maar voor een  huwelijk met een Katholieke heer . Heel Nederland is overstuur. Zeer ongewenst dat “gemengde”Huwelijk.

Verder op in deze legendarisch krant een artikel over de monsterlijke vernielingen en vandalisme aan basisschool (toen Petra school) de Rank Rozenstraat 14 in het Soesterkwartier. Maar liefst 45 ramen waren gesneuveld. Voor de daders worden zeer zware straffen in het vooruitzicht gesteld, namelijk het schrijven van strafwerk regels op woensdagmiddag in het politiebureau te Amersfoort. ( wouw das niet mis).

Untitled 5

En daar bleef het niet bij. De ouderen onder ons en niet te vergeten de jeugd van toen wisten dat het einde van deze belangrijke school voor het Soesterkwartier de komende jaren aan een zijde draadje kwam te hangen. Hekken werden geplaatst, tralies voor de ramen, niets hielp. Nadat er weer was ingebroken en alle inktpotjes over de vloeren was verspreid deed het PCBO letterlijk de  deur( klein defect) dicht.  Een fusie met basisschool ’t Anker werd in gang gezet. De jaren 90 al weer. Nog een twee tal jaren bleef “De Rank” een basis voor een soort naschoolse opvang. Het gymnastieklokaal werd een soort  jeugdhonk en ergens schenen er ook nog bewoners te zijn ingetrokken. Uiteindelijk viel de slopershamer.

Ook toen verschenen er spandoeken en protesten tegen de komende fusie van scholen. U kent het wel. De scheidslijn van het Soesterkwartier werd overschreden.  Ach dat heet nu historie.

rank reuni (30)Toch is er een hele grote groep kinderen van toen, uit de jaren 80 en 90 dus van de Petra school en de daarna de hernoemde  De Rank die met enige heimwee rond liepen.

Regelmatig verschijnen er jongen stellen met kinderen in de omgeving van de Rozenstraat, alwaar de plek des onheil nu het Hortensiahof is gaan heten. Aan hun kinderen vertellend dat daar ooit de school stond die de basis is heeft  gelegd voor pappa en mamma nu.

Op Facebook ontstond langzaam al een groepje kleintjes die groter en groter werden. Trouwden en zelf ook kinderen kregen. Aardig om te weten dat die verdeeld zijn over de diverse scholen.

rank reuni (11)Uiteindelijk werd de knoop doorgehakt. Een echte oproep werd gedaan voor een Reünie “ van de Petra school en De Rank.  11 april 2015 werd de streef datum en daar de eigenaar van de Havanabar “Gerton Horseling” ook deel heeft uitgemaakt van het studenten forum “Petra school” was de keuze van de te houden plaats niet moeilijk.

En het aangemaakte evenement werd een feit.

28 gaan 14 misschien 43 uitgenodigd  aldus de cijfers op facebook. De klassefoto’s stroomden werkelijk binnen. Uit een ver verleden keken gezichtjes je aan. Dezelfde gezichten die nu werkzaam zijn “ergens”in het Soesterkwartier, in Amersfoort of zijn uitgevlogen.

Ondergetekende had de vrijheid al deze klassenfoto’s weer een beetje krasvrij en toonbaar te maken. De voorbereiding naar 11 april was in volle gang. Helaas komt men dan ook op de werkelijkheid van het leven tegen. Een aantal leerkrachten van toen, bleken al te zijn overleden. Jongen mensen van toen die met veel enthousiasme in de Rozenstraat voor de klas stonden.

Een enkele nog te bereiken leerkracht moet zich wel achter zijn oren hebben gekrabd na het krijgen van een uitnodiging. In ieder geval is van die zijde niemand gekomen.

DE REUNIE.

rank reuni (36)Tja dan is het zover. 11 april 2015. Om 19.20 is ondergetekende aanwezig in de Havanabar op de Soeterweg. Het bord buiten laat weten dat het een  besloten avond is.  En niet algeheel onbelangrijk het aantal consumpties wat wordt verstrekt.

De Organisatie binnen, is enigszins nerveus wachtende.

Marleen van der Kuilen-Schoonderbeek, Johnny van der Kuilen, Johan Laaf Schmidt , Chantal Schmidt-jaacks kijken elke auto, fiets, brommer enz  na. Een touringcar bus die stopt geeft de nodige hilariteit.

Maar niet getreurd het aantal oud leerlingen komt dan toch druppelsgewijs binnen. Niet het gewenste aantal dat men gehoopt had. Maar dat mocht de pret niet drukken. Het elkaar begroeten na al die jaren was op zich al verrassend te noemen.  Het uurtje er na is dan ook besteed aan , “weetje nog en weetje nog dat”

En mocht men nog interesse hebben van overheidswege naar de toenmalige jeugdige bandieten die over daken en hekken klommen.  Ach de verhalen waren kleurrijk en fraai omschreven . De voorgestelde strafmaatregelen van die tijd, hadden zo te horen niet het gewenste effect gehad. De saamhorigheid en het gevoel van “De Rank” was al snel weer te merken.

rank reuni (29)Een tafeltje trok dan weer afzonderlijk de aandacht doordat daar een bijbel op lag en een rapporten overzicht van De rank. Alle schoolverlaters van de Rank kregen in die tijd een “huis”bijbel voorzien van de nodige persoonlijke boodschappen van de leerkrachten, of een specifieke leerkracht. Het handschrift van Jelle (RIP)  werd onmiddellijk herkend. Herinneringen aan de overleden leerkrachten werden opgehaald. Ook dat hoort bij een Reünie .

Lopende de avond vormen zich de oude klassengroepjes, pratend over het verleden, heden en toekomst. Marleen serveert de hapjes / kaas/worst/ frituur. Mede door Gerton en Emily ( Havana) werd er goed voor de gasten gezorgd.

Gegevens zijn uitgewisseld, foto,s zijn van elkaar gemaakt. Degene die het gemist hebben. Volgens jaar is er een herkansing .

Marleen, Johan en Chantal, namens de bezoekers/ oud leerlingen van de Petra school/De Rank/  en Havanabar  bedankt.

Noot redactie:

zz8Verslaggever was is de genoemde jaren actief in de oudercommissie van “de Rank” en ook tijdens de fusie met ’t Anker. Als onderdeel van .  En verheugd is/ was dat hij deze Reünie mocht mee maken .  Tot een volgende keer.

 

Verlag en foto’s Karel van Rooy

Foto impressie