Opeens organiseren

Dan heb je zo lang gewacht. Je denkt dat je alle tijd hebt. Je leest van een tentoonstelling in het wijkmuseum: “Herinneringen aan de St. Henricuskerk”.

Als we in het gebouw zaten konden wij iets in brengen. Dat kan nog niet, wie weet later. Wel gaan kijken.

Dan komt opeens het bericht: 16 april tekenen van de hypotheekakte! Dat betekent dat wij ’s avonds al de eerste dienst in de eigen kerk hebben. „Zodra je de sleutel hebt ga je daar de diensten houden.” zei onze bisschop Simon. „Dan groeit de kerk rond de mensen.”

Zo kennen wij hem; een wijze herder.

Dat betekent een hele organisatie: voor de buren een flyer maken en bezorgen, website bijwerken, de kapel aan de Wilhelminalaan afbreken, uitruimen en schoonmaken, de inboedel die her en der is opgeslagen bijeenbrengen, alles verhuizen, de inboedel die in het gebouw is achtergebleven uitzoeken en op z’n plaats brengen, de inrichting organiseren, tijdelijk inrichten, … en dat allemaal in de Goede Week met al z’n diensten. Gelukkig is er een goed draaiboek en maken veel handen het werk licht.

Ik houd je op de hoogte.

+Stephan

aartspriester Stephan Bakker, rector Orthodoxe Parochie Amersfoort

PS: Dat zal voor iedereen wennen zijn: dezelfde ruimte, maar een andere Kerk; hetzelfde gebouw maar een andere patroon: Sint Cornelius. De illustratie toont hem als jonge Romeinse magistraat.