P3160882De Ronde

Een heel volle Molendijk-zaal in het gemeentehuis op dinsdag 17 maart. Het Ambitiedocument 1.0 met betrekking tot De Nieuwe Stad, kwam in De Ronde. De geplande hoogbouw aan de Kleine Koppel, werd niet met open armen ontvangen door de burgers. Zeven mensen brachten alternatieven in die zeker met het oog op recreatie aan de Eemhaven – een verfrissend – licht werpen waar hoogbouw dat weg zou nemen.

Het burgerinitiatief “de Oliemolen” werd duidelijk toegelicht. Meer over de de Oliemolen vindt u in het eerder gepubliceerde artikel op de website. Tot dusver hebben de initiatiefnemers al geld geïnvesteerd in het “Oliemolen-plan”, en ze willen meer investeren om het plan financieel door te kunnen rekenen mits de raad ten minste een intentieverklaring geeft.

Door alle insprekers werd een aantal dingen duidelijk: Recreatie aan de Eem heeft behoefte aan licht! Hoogbouw aan de Eem zou dat licht wegnemen. En niemand zit te wachten op weer een “windtunnel”, waar je als fietser of voetganger met een beetje stevige wind, omver geblazen wordt..

De nu al drukke en regelmatig vastlopende Rotonde aan het Eemplein en de drukte bij de Nieuwe Poort geeft ook aan dat er een heel gedegen plan gemaakt moet voor de ontsluiting. Ook het parkeren in de buurt van Eemplein, De Nieuwe Stad en het Havengebied, verzorgd nu al vaak overlast in o.a. het Gildekwartier, en heeft dus behoefte aan een goed doorgerekend plan (doorgerekend qua verkeer en parkeren).

De heer van ’t Hof bood de voorzitter de petitielijst “luidt de noodklok” aan.

Het Ambitiedocument houd, onder veel andere, in dat er gekeken wordt naar hoe De Nieuwe Stad een meer naar buitengericht karakter krijgt in plaats van de ommuurde binnenplaats. Understatement van de avond was dat: “de plannen misschien toch wat naar binnengericht en te weinig in samenspraak met de omgeving (lees: de burgers) tot stand gekomen waren”.

Dit gaat zeker een vervolg krijgen. Het besluit dat op 31 maart genomen zou worden in de Raad, is voorlopig opgeschort.

Tegelijkertijd (helaas kan een verslaggever ook niet op twee plaatsen te gelijk zijn) werd in een andere zaal gesproken over de voormalige Raphaël kerk aan de Dollardstraat 127, De gemeente heeft daar behalve een kinderdagverblijf ook toestemming verleend voor wonen. Wonen in de groengordel was niet de afspraak, ofwel; daar werden vragen over gesteld! Helaas zonder onze aanwezigheid/ geen verslag alhier.

Verslag en foto-album: Nel Groenendijk