1 (3)Kortom een gedenkwaardige ( Landelijke ) dag.  De twee vooraankondigingen werden op deze website ruim 1400 maal gelezen. Het Soesterkwartier had er zin. Althans dat mag je dan concluderen uit de interesse voor dit evenement.

Voor een eerste maal werd er landelijk aandacht besteed aan het begrip woningcorporatie . Hoe zijn ze ontstaan, wat doen ze en waarom zijn ze er eigenlijk.

1 (203)Het Soesterkwartier heeft twee actieve corporaties, te weten Alliantie en Portaal. Zeg maar het grootste gedeelte van het Soesterkwartier heeft met een van de twee te maken.

Landelijk werd deze dag, kortheidshalve zo omschreven.

 Al meer dan 150 jaar zorgen woningcorporaties ervoor dat mensen goed kunnen wonen. Meer dan vier miljoen Nederlanders – één op drie huishoudens – wonen in een corporatiewoning. Tijdens de landelijke open dag kunnen huurders en belangstellenden bekend en vertrouwd raken met de bijdrage van corporaties aan de samenleving. Vijfentachtig woningcorporaties organiseren diverse activiteiten in wijken, dorpen en steden.

Puzzeltocht langs markante gebouwen en bewoners In het Soesterkwartier staan de oudste sociale huurwoningen van Amersfoort. In 1912 bouwde de katholieke woningbouwvereniging Sint Bonifacius, een voorloper van Portaal, daar de eerste woningen.

1 (25)Wel 12 september was het voor beide corporaties “D day” wat betreft organisatie en uitvoering. Vooraf was aan de huurders gevraagd om een “banner”uit te knippen en voor je raam te hangen. Een  samengestelde puzzeltocht  zorgde er dan voor dat de mensen die mee deden, langs markante bebouwing en bewoners zouden komen. Vragen werden samengesteld en de locale winkeliers deden ook een duid in het zakje. Een  verrassingstasje was voor een ieder beschikbaar. Voor de “banners”die voor de ramen hingen werden prijzen verloot. En de mooiste “selfie”  van een gebouw of bewoner werd ook gejureerd .

En om het helemaal een officieel  tintje te geven  werd de opening verricht door onze Wijk Wethouder Fleur Imming.1 (37)

In het middag uur, verzamelden zich bij “STIP” rond de klok van 14.00 uur een redelijk aantal bewoners die zich mee wilden doen met de puzzeltocht. Uiteraard stond de koffie klaar. Voor de

Emauskerk was een partytent geplaatst ( voor het geval dat ) en zowel binnen al buiten waren diverse “gadgets”voorhanden van zowel Alliantie als Portaal. De twee banieren gaven duidelijk aan welke partijen aanwezig waren.

1 (32)Sonja van Beek en Koos Kooistra( Portal/ Alliantie) deden het openingswoorden de Wethouder verrichtte hierna  de verlossende woorden dat de Puzzeltocht kon beginnen. Niet nadat natuurlijk even werd stil gestaan bij het ontstaan van beide corporaties. De Wethouder zou zelf ook de puzzeltocht mee lopen.

Om het accent van de “selfie”te verduidelijken werd van alle bezoekers gezamenlijk door de Wethouder een  “Selfie”gemaakt, als voorbeeld voor hoe het moest langs de route.1 (65)

Tussen de 40 en 80 mensen gingen vervolgens  in groepjes of afzonderlijk van start. ( Daar men op verschillende tijden kon starten, liepen de tellingen wat uiteen.)

Over de Noordewierweg via de Merwedestraat  liep de puzzelroute eerst naar de Amstelstraat 17. Onderweg bleek al dat, als het gesprek al te zeer op gang was, er afgeweken werd van de route. Aangekomen in de Amstelstraat werd men verwelkomt door Nelleke Brouwer, die er inmiddels al 45 jaar woont. Koffie, thee en koek was er voor de deelnemers aan de puzzeltocht. Voor het antwoord op de eerste twee vragen werden hints gegeven. De eerste vraag was hoeveel er te besparen is op jaarbasis wanneer de kachel op 20 graden gestookt word in plaats van op 22 graden. De hint was 11 aftreken van het huisnummer van STIP.  Na ook de tweede hint in ontvangst te hebben genomen, trok het gezelschap verder via de Lingestraat en de Noordewierweg op naar de Bonifatiusstraat 61 waar in het Wijkmuseum het antwoord op vraag 3 achterhaald moest worden. Ook daar was de ontvangst hartelijk en de mogelijkheid van koffie, thee of koekjes aanwezig.

1 (73)Vanaf het Wijkmuseum vertrok men weer in de richting van de Soesterweg. Volgens de routekaart moest er via de Lelystraat naar de Fuchsiastraat gelopen worden. Maar zoals dat gaat wanneer mensen druk in gesprek zijn, dan wordt er weleens een afslag gemist. Op nummer 25, in de Fuchsiastraat huist de buurtbeheerder van Portaal. De hint voor het antwoord op de volgende vraag werd verkregen. En voor het geval mensen bijna omkwamen van dorst, was ook hier de mogelijkheid om koffie, thee en/of koek tot zich te nemen.1 (143)

Via de Lobeliastraat, stukje Violenstraat, door de Begoniastraat, Primulastraat overstekend door de Seringstraat naar de Kamillestraat 19 voor de hint om de volgende vraag te kunnen beantwoorden. Het huis was nog kaal. Behalve een zeer fraaie moderne badkamer en een moderne van snufjes voorziene keuken, nog kaal als in geen inrichting en stoffering.  Maar  voor het geval men nog dorst had….. Daarna vervolgde de weg zich via de Ranonkelstraat richting het Anjerplein 16.  En alsof het, het eerste adres was, ook daar een hartelijke ontvangst en de mogelijkheid van… Wel een heel diervriendelijk adres ook want de wat oudere, in wandelwagen meerijdende hond kreeg ook drinken aangeboden!1 (30)

Gaande weg werd wel duidelijk dat het aantal geboortes in het Soesterkwartier goed te noemen is, de derde ooievaar op de route was te zien. Nog twee adressen te gaan op naar de Beukstraat 28 voor de op twee na laatste hint. Kleine afwijking op de plattegrond maakte dat er mensen bijna de Eikstraat in liepen. Maar in een enkel geval had men al een antwoord op de vraag en werd de koffie/thee en koekronde overgeslagen. Als laatste het huisje van Buurtbeheerder Alliantie en Riet Buitenhuis aan het Vreeland 32 met het Plantsoen er achter. En ja dat Plantsoen heeft een naam die als antwoord op de vraag diende.  Ook hier was de mogelijkheid om het vochtgehalte aan te vullen aanwezig.

1 (241)En via Vreeland werd men vervolgens tot slot in Speeltuin Soesterkwartier aan de Noordewierweg 271 verwacht voor het antwoord op de laatste vraag en de prijsuitreiking van de poster/banner voor het raam. Er waren er in totaal 45 opgehangen door de verschillende huurders. De prijsuitreiking werd gedaan door Koos Kooistra van Alliantie en  Dorine Lommen van Portaal.1 (96)

Dankzij het ,”even lenen” van een leesbril van een onze redactieleden, verliep dit vlotjes. Een van de winnaars was de familie van het adres: Vreeland 27d. Zij ontvingen daarvoor cadeaubonnen en een bos bloemen. Ondertussen konden de kinderen zich uit leven op het luchtkussen, als ze nog energie over hadden na de wandeling. Anders konden ze rustig zittend een kleurplaat van kleurtjes voorzien.

1 (111)Na dit feestelijk slot was er nog de mogelijkheid voor een drankje en een hapje en gezellig samen zijn. Will and Friends maakten dat het nuttigen van de drankjes voorzien werd van sfeervolle zang en muziek.   Tot slot kregen de deelnemers een goodies bag met een leuk presentje en de diverse kortingsbonnen van de lokale winkeliers en de woning corporaties Portaal en De Alliantie.

Wilt u de antwoorden weten op de vragen? De antwoorden op een van de foto’s kunnen fouten bevatten, maar misschien komt u er achter wanneer u volgend jaar mee loopt op de wandelschoenen?! Een ding is zeker: zelfs met 40 graden zou u niet omgekomen zijn van dorst of uitdroging.

1 (177)Voor de eerste keer dat deze dag georganiseerd werd, was het absoluut goed en  verzorgd en leuk! En bovendien was het een mogelijkheid om met andere wijkbewoners in contact te komen, en dat is ook leuk en kan zelfs handig zijn, want: “Beter een goede buur dan een verre vriend”….is geen uit de lucht gegrepen gezegde.1 (122)

Verslag en foto’s: Karel van Rooy en Ngie