duurzaam soesterkwartier

 

 

 

Datum & tijd: 5 juni 2013, 20:00-22:00 uur

Plaats: Emmaüskerk, Noordewierweg 131

Wat is Buurtmobiliteit?

Bij Buurtmobiliteit organiseren bewoners met elkaar hun vervoer. Door gezamenlijk gebruik van auto’s, bakfietsen, e-bikes en andere vervoermiddelen bespaar je kosten en ruimte. En toch kan iedereen zich vervoeren op de momenten en de wijze waarop hij of zij wil. Met tenminste net zoveel vrijheid als nu, maar dan slimmer georganiseerd. De winst is voelbaar in de portemonnee en zichtbaar op straat in de openbare ruimte: slimmer, makkelijker en goedkoper. Dat biedt ook kansen om de ruimte op straat beter te benutten, bijvoorbeeld voor groen, fietsparkeren of spelen.

Over de avond

Vereniging Duurzaam Soesterkwartier organiseert een avond om met elkaar te verkennen of Buurtmobiliteit iets is voor onze wijk. Welke behoeftes zijn er? Wat denken we dat wel en niet werkt? Hoe kunnen we zoveel mogelijk mensen laten deelnemen? Kan buurtmobiliteit bijdragen tot meer zelfredzaamheid voor ouderen? Of meer ruimte geven in je portemonee in tijden van crisis? Kunnen wij het voor elkaar krijgen om elektrische auto’s te delen?

Douwe Wielenga van Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU) is uitgenodigd om te vertellen over Buurtmobiliteit: Hoe werkt het? Wat zijn de mogelijkheden? Wat zijn leuke voorbeelden? We discussiëren met elkaar aan thema-tafels over de vraag waarom je vervoermiddelen wel of niet zou willen delen, wat je zou kunnen doen met de ruimte die je overhoudt en wat het bezitten van een auto feitelijk kost. En we houden een eerste enquête om het enthousiasme te peilen om dit idee verder uit te werken.

Wat wij bedenken gaan wij ook echt in de praktijk testen!

Duurzaam Soesterkwartier werkt samen met de NMU aan Buurtmobiliteit. Het project Buurtmobiliteit is een initiatief van de NMU, dat in samenwerking met bewoners wordt gerealiseerd. Het doel is om begin volgend jaar een proefproject te hebben draaien dat past bij onze wijk en onze behoeftes om van A naar B te komen!