DSC_8048Al vroeg aangekondigd, de Buurtborrel in café De Gooijer met deze maal als thema de gezondheidszorg.

Trijnie van der Ploeg was gelukkig  als mede organisator weer aanwezig, alleen het thema onderwerp werd gewijzigd van gezondheidszorg in “maatschappelijke” zorg. Dit omdat een gastspreker niet aanwezig kon zijn.

Het zou een verrassende avond worden met een aantal interessante sprekers die zich al dan niet beroepsmatig in zetten voor het Soesterkwartier.

Zoals gebruikelijk hadden de gastvrouw en heer ( Petra en Humphrey) gezorgd dat de koffie klaar stond. Na 20.00 uur kwamen druppelsgewijs de diverse wijkbewoners binnen. De een wat onwennig omdat het de eerste maal was, de ander die duidelijk vaker kwam. Buiten de aanwezigheid van de bekende mensen van Duurzaam Soesterkwartier, ook mensen namens de Stadsboeren, Goede buren, de nieuwe Matthias woonzorg, het Mamacafé en de maatschappelijke organisatie Welzin, and a special gast.

Het goede gebruik aldaar is dat men zich aan elkaar voorstelt en kennis met elkaar maakt zodat er al snel een sfeervolle omgeving ontstaat.

DSC_8090Na het koffie kwartiertje ( half uur ) opende Trijnie de avond met de mededeling dat de “stamtafel”gesprekken over de Zorg zou gaan. Daartoe mocht Jolande Koelewijn van “Welzin” de spits af bijten in het een op een gesprek. Ze kreeg de vragen als,”is er verschil tussen kinderen met een probleem in het Soesterkwartier, ten opzichte van een andere wijk. Wat doet Welzin aan de probleem jongeren. Zijn er initiatieven en plannen ontwikkeld voor kinderen in het algemeen. Jolande had er duidelijk “wel zin “in en kon alle vragen moeiteloos beantwoorden. Met name de oprichting van de Kinderwijkraad in het Soesterkwartier, is een goed voorbeeld hoe kinderen van basisscholen zelf de problemen in de wijk aanpakken. Dit door ze te leren hoe de democratie werkt.

Kath Duin mocht daarna haar zegje doen over het Mammacafé. Een club moeders die vanuit de Magneet in het voorportaal er voor zorgen dat moeders elkaar leren kennen en kunnen helpen.

Mamacafé Soesterkwartier is een initiatief van moeders uit de wijk in samenwerking met Welzin en het consultatiebureau op de Noorderwierweg. Zie hun website,

Marieke Oltmans van Matthias woonzorg was geheel nieuw aan het front. Nog wat nerveus aan de Stamtafel, kreeg ook zij een aantal vragen. Maar zoals gezegd, de sfeer en belangstelling voor wat de gasten brachten zorgde voor de nodige rust. Dus Marieke kon ruim vertellen over het aantal jongeren die bij hun waren gehuisvest voor een nieuwe start. Dat een en ander niet zonder vallen en opstaan ging was op zich niet vreemd. Haar opmerking dat ook bij hun de winkelwagentjes van de Super werden achtergelaten, werd door het publiek wel herkend.

DSC_8057Hierna trad Kinke Hendriksma in het strijdperk. Als rasechte stadsboerin, vol elan en strijd, deed zij haar speech. De uitbreiding van moestuinbakken gaat gestaag door en op de Wagenwerkplaats zijn er recent al 15 geplaatst met een ruimte tot uitbreiding naar 50 bakken. De kosten bedragen 40 Euro per jaar per bak. Ook zij hebben een website.

Dan is daar ineens een dood normale bezoeker uit het Soesterkwartier die de microfoon onder zijn neus krijgt. Peter de Ruiter 63 jaar, wordt in de schijnwerpers gezet. En waarom, gewoon omdat hij tijd had, zich afvroeg of hij iets voor de wijk kon doen. En op een gegeven moment de Ravelijn was binnengelopen met de vraag. Wat kan ik doen voor de medemens. Peter treedt nu op als praat maatje, komt in zorgcentra, maakt praatjes met ouderen en begeleid terminale patiënten. Gewoon van mens tot mens. In Birkhoven Zorggoed kennen ze hem al als de man met het mooie haar. Dat zou hij ook wel willen want er is geen haar te bekennen op zijn hoofd.

Als slot, deed Henry de Gooijer nog een duurzame duid in het zakje, met de aankondiging dat later op de avond Mevrouw Joke Sickmann ook nog haar opwachting maakte.

Onder het genot van een drankje en andere versnaperingen, werd er vrolijk nader kennis gemaakt met elkaars interesses.

Het geheel werd even kort maar wel heel erg duidelijk onderbroken door Joke Sickmann die met verve het wijkmuseum promootte en de agenda even doornam met de aanwezigen. Getooid met de “VIP”pas van de Spoorparade, werden de nodige folders verstrekt.

DSC_8081De naar schatting 40 tal aanwezigen hebben een leerzame en gezellige avond gehad. Het op deze wijze nader tot elkaar brengen van de diverse actieve Soesterkwartierders is alleen maar goed voor het wijkbelang en zijn bewoners.

Dinsdag 14 oktober, is er in de Speeltuin Noordewierweg een avond georganiseerd door Duurzaam Soesterkwartier, waar de resultaten en plannen voor de wijk verder worden besproken en uitgelegd. Het Soesterkwartier is welkom.

Verslag en foto, s Karel van Rooy.

Voor de Dia presentatie klik HIER.