DSC_2218Amersfoort 21 mei.

Eerder deze maand werd op de Wagenwerkplaats al een Buurtborrel georganiseerd voor de Amersfoorters die een Burgerinitiatief wilde presenteren.

Dat dit ook op wijkniveau kan, bleek wel op 21 mei in Café de Gooier op de Soesterweg.

Voor de deur bij de Gooier was het een lange sliert van mensen die passeerden, maar dat kwam door de avondvierdaagse. Maar na 20.00 uur kwamen de belangstellende voor de buurtborrel toch na de passage van de wandelaars, zich melden.

Het lokale buurtcafé werd nu al voor de 4e keer georganiseerd. Trijnie van der Ploeg, organisator van dit samenzijn verteld en legt uit wat de bedoeling is.

De voorgaande keren werd het buurtcafé of wel bepaald door de bezoekers dan wel met een gestuurde opdracht. Nu had men gekozen voor het systeem van de “Stamtafel”. Hierbij was de opzet om sprekers de gelegenheid te geven zich te presenteren dan wel te worden bevraagd door de bezoekers.

Inmiddels hadden zich al spontaan groepjes gevormd bestaande uit buurtbewoners/ initiatiefnemers/ de wijkcoördinator/ STIP/ Welzin / Wijkmuseum en vele anderen geïnteresseerden. Al dan niet actief in de wijk.

Zo’n 35 bewoners waren op het buurtcafé afgekomen. Hieronder ook bekende Soesterkwartierders die al zeer actief zijn in de wijk. Ook de wijkcoördinator Nico Paap was een van de aandachtige luisteraars.

Door Trijnie werd een officieel startsein gegeven door de avond te openen met een stamtafel gesprek met Jaap Overeem. De net aangestelde medewerker van STIP mocht uitleggen wat en waarom hij deel uit maakte van het STIP Soesterkwartier. Jaap benadrukte in zijn “Maidenspeech” ( nou ja bijna dan) dat STIP niet gezien moet worden als het grote oplossing bureau. Maar een hulpinstantie waar mensen met wat voor probleem dan ook, weer de goede kant op gewezen worden. Het de weg weten in “voorschriften”land en ga zo maar door. Jaap vertelde dat het degelijk een verschil uit maakt bij welke STIP vestiging je werkt. Zo verwerkt Lienderd veel vragen van allochtonen burgers over Belastingformulieren of andere officiële papieren die mensen op de mat krijgen. Terwijl STIP Hoogland heel andere vragen krijgt. Maar ook vragen over sportclubs worden beantwoord. Zoals Jaap het zegt, we lijken wel een VVV kantoor.

DSC_2243Willem Hamels, voorzitter van de “Duurzame Soesterkwartierders” hield een filosofische getinte voordracht. Bij voorgaande buurtcafé sessies, werden mensen uitgenodigd “iets”over zich zelf te vertellen. Een leerzaam proces, maar de praktijk was, dat mensen niet over zich zelf spraken maar over wat ze willen veranderen/verbeteren/vernieuwen. Willem vond het jammer dat nu niet zichtbaar was wie “de mens”achter een voorstel is.

Willem memoreerde nogmaals Dat Duurzaam Soesterkwartier mede is gebaseerd op het samen doen, samen werken en samen de dingen op de rails te zetten.

Om dit uit te voeren zouden de bewoners, minder moeten consumeren. Hierdoor geven ze minder geld uit. Dan komen ze niet in de problemen. En hebben ze meer tijd over om actief in de wijk te zijn.

Willem had, om aan te geven wie hijzelf nu eigenlijk was “de mens Willem zeg maar” een houten beeldsculptuur gemaakt. Een naam had het niet. Laat je verbeelding spreken, was het advies.

De redactie meent hier de Soesterkwartier zwanen in te zien, gracieus bewegend over de vijver van Puntenburg. Zie foto’s.

Als laatste Stamgast nam Joke Sickmann het woord. Een microfoon was niet nodig want deze bekende “wijk”vechtster kon wel zonder. Of je wilde of niet, Joke bracht even de agenda voor de komende 2 weken onder de aandacht. Vertelde ze nu echt dat over 14 dagen het Wijkmuseum in de brand wordt gestoken. In ieder geval werden alle aanwezigen dan wel verzocht te komen kijken naar een brandweer demonstratie. Tijd en plaats worden nog vermeld op de Wijkwebsite.

Al met al mag gezegd worden dat het buurtcafé deze avond zeer geslaagd was. Velen bleven nog lang na praten. En een enkeling moest zelf een latere trein naar huis nemen dan gepland.

Het laatste buurtcafé voor de vakantie werd laat afgesloten met dank aan de gastheer en vrouw, café de Gooier.

 

DSC_2226Verslag en foto, s Karel van Rooy

Een sfeer impressie vindt U hier.