De aanhef doet vermoeden, dat we hier te maken hebben met een Dadingclub voor vrijgezellen. Alwaar je in een sfeervolle gelegenheid met een drankje kennis maakt  met elkaar.Alhoewel het er een tikje anders uitzag, was de doelstelling echter wel het zelfde, namelijk mensen uit Amersfoort bij elkaar brengen om ideeën uit te wisselen. Hierbij trachtend medestanders en/of hulp te krijgen voor initiatieven.

Op 14 mei werd er toch voor de 2e keer een bijeenkomst in de Verkeerstuin van de Wagenwerkplaats georganiseerd met dit als opzet.

“De  plek IN de buurt die deelnemers koppelt AAN de buurt.  Kort gezegd worden initiatiefnemers (burgers) gekoppeld aan anderen die willen mee werken aan het tot stand komen daarvan. Samen sterk.

Onderwerpen die reeds op de agenda stonden, waren. De  vergrijzing, gezondheid ouderen, ouderen langer zelfstandig laten wonen en vermindering van de buurtcohesie. Voor deze stellingen zoekt men kennis en vaardigheden op lokaal niveau om tot oplossingen en samenwerking te komen.

Door mensen bij elkaar te brengen creëert het Koppelhuis een organiserend vermogen.

De avond zelf begon rond 19.30 en al snel kwamen er diverse bezoekers.  Met een kop koffie of thee in de hand werden al snel contacten gelegd. Rond 20.00 uur waren er zo,n  50 bezoekers. Variërend van  leden uit de G1000 groep, ambtenaren van de gemeente, de mensen die zich bezig houden met de inrichting van het Heiligenbergerbeekdal en evenzo de mensen die plannen hebben na de sloop van het Elisabeth Ziekenhuis . Of de club initiatiefnemers voor de “Inbreiding”inplaats van uitbreiding, hetgeen staat voor het tegengaan van leegstand, braakliggende terreinen en dergelijke. ( Boeddha terrein ligt al 5 jaar braak) De organisatoren, Fabian en Gonny opende de avond met een strak schema. Daar de Buurtborrel niet van gemeentewege werd gefinancierd kon men een bijdrage doen in het spaarvarken bij de ingang, of in de geldpot op de hapjes/dranken tafel. Door Maarten Duits en Mathijs Baardwijk van het Kennislab Urbanisme, werd middels een diapresentatie, uitleg gegeven over het Koppelhuis.

Hierna werd kort uitgelegd door Daan wat het bewoners033.nl betekende en dat het inmiddels storm liep op de website.

DSC_1755Het borrelgedeelte werd niet overgeslagen, maar was juist de gelegenheid voor de aanwezigen om plannen en ervaringen uit te wisselen.

Te 20.40 maakte ook de Wethouder van Bestuurlijke vernieuwing, Bertien Houwing haar opwachting. De net aangestelde Wethouder gaf in haar toespraak aan dat deregulering van de overheid en het hebben van burgerinitiatieven door haar werd toegejuicht.

Enige voorbeelden hiervan passeerden de revue. Het streven naar samenwerking met deze buurtinitiatieven was mede haar doelstelling. Samen  doen, als Stad. Als voorbeeld gaf zij een varend schip aan ( gemeente) die werd begeleid door andere schepen,loodsen (bewoners) ed. Daarnaar gevraagd vertelde zij, dat haar inspiratie en drijfveer was ingegeven door Els Borst ( D66).

Hierna werden de mensen met voorstellen en plannen in de gelegenheid gesteld dit in een paar minuten kenbaar te maken. Hierbij aangevend naar welke medewerking zij zochten.

Al snel werden na de presentaties er spontaan groepjes gevormd om de voorstellen die waren gedaan, verder uit te diepen.

De organisatie van de Buurtborrel / Koppelhuis, kunnen terugzien op een geslaagde avond. Hopelijk heeft de inhoud van het spaarvarken de kosten  gedekt.

Een enkeling nam op voorhand al een eigen initiatief door vroegtijdig de bijeenkomst te verlaten. Afgekomen op de “Header”Buurtborrel hadden zij kennelijk een ander samenzijn verwacht.

Het resultaat van deze avond is nog niet te meten. Wel zijn diverse geïnteresseerden gekoppeld aan de voorgestelde plannen en voorstellen.

 

 

Verslag en foto, s Karel van Rooy

Klik  Hier  voor een foto impressie.