DSC_0091Onder dit motto, vond er weer een gezellige buurtbijeenkomst plaats in café De Gooijer. Uit vele gelederen en disciplines waren er mensen aanwezig. Dus men kon wel spreken van een samengesteld gezelschap.

Om 20.00 uur druppelde de meeste bezoekers binnen en natuurlijk is er eerst koffie. Ook bekende gezichten van mensen die waren gekomen.

Ook de motor achter de spontane Sint Maarten tocht van de dag ervoor gaf blijk van belangstelling. Er werd nog veel over gesproken.

Trijnie van de Ploeg stak na een klein halfuurtje koffieleuten haar rondje interviews , dit maak in het licht van de vele vrijwilligers.

“Heb je even voor mij”, is inmiddels een begrip geworden in het Soesterkwartier en Hanneke en Ginnie konden van uit hun overwegingen vertellen wat ze zoal deden. Augustus 2011 zijn ze van start gegaan met een klussen dienst, mensen die geen geld hadden voor reparaties werden geholpen met kleine klusjes in huis. Een kast maken, lampje ophangen enz. Men heeft toch wel nu 2 klussen per week.

Hanneke grijp even in,om wat meer van het ontstaan te vertellen. Onder het mom, van dat had je me niet hier moeten vragen verteld ze. “De oorsprong, van Heb je even voor mij is gelegen in het feit dat het Leger des Heils bij mensen thuis soms situaties aantroffen die dringend hulp nodig hadden .Via dominee  Oetsblok  van de Buurtkerk, de gezamenlijke kerken en Welzin is het ontstaan van “Heb je even voor mij” eigenlijk begonnen. Er zijn nu 25 vrijwilligers , voor de klusdienst, oppasdienst en de begeleidingspoel voor dokters bezoek. De alom aanwezige Joke Sickmann vulde de mogelijk ontbrekende gegevens nog aan.

DSC_0082Voldoende vrijwilligers, maar jongeren als vrijwilliger hebben gelukkig banen en dan komt het op avond begeleiding aan.  Er zijn nog  wel mensen voor de Begeleidingspoel  nodig. Vaste mensen die patiënten helpen. Zelfs de huisartsenpost vraagt er naar. Bekendheid werd gegeven via huis aan huis folders en de samenwerkende  organisaties + Welzin .

Dan is de beurt aan Alex van de stichting Present. Hij geeft aan dat het ontstaan van “heb je even voor mij”het gevolg is van de eerder genoemde Dominee . Op een verzoek van hem, werd gezocht naar een nieuwe vorm van kleinschalige hulpverlening. “Present”houd zich meer bezig met het helpen bij grote klussen zoals behangen ,schilderen of schoonmaken van huizen die om de een of andere reden “achterstallig”onderhoud hebben. Gezinnen worden ook langdurig begeleid ( 1 jaar) met behulp van professionals van het Leger Des Heils. Gevraagd naar het nieuwe project van Present, verteld Alex. De professionele hulp kan door diverse instanties worden gegeven. Ondermeer Welzin is daar een voorbeeld van. Maar ook gezinnen die een ander gezin willen begeleiden voor lange tijd is nu aan de orde en wordt ook in de praktijk gebracht.

Stichting present doet geen inventarisatie naar probleem gevallen en of klussen. De mensen melden zich zelf aan voor een klus. In de regel wordt er dan een ploeg van zo’n 8 vrijwilligers op de klus gezet. En 1 x per jaar is er dan de vrijwilligersdag voor het klussen. Bedrijven,Verenigingen,  jeugd, scholieren enz. bundelen dan hun krachten om overal klusjes te doen.

Dan wordt er een dame in het zonnetje gezet die iedereen in het Soesterkwartier wel kent. Hetzij door haar voordurende fietstochten over de Soesterweg.. Het aanvegen van de Gouden Regenstraat,Plataanstraat en Soesterweg. En zo nodig de hele Soesterweg. Of te wel Mientje .

DSC_0116Trijnie meende eerst dat Mientje, was aangeboden, hetgeen hilarisch natuurlijk werd hersteld in aangemeld. Op de vraag hoelang Mientje al hier woonde, dacht ze zelf toch wel zeker 50 jaar. Ze woont hier erg prettig en wil niet anders meer. Haar leeftijd ging de rest van de bezoekers geen bal aan. Ze was veel actief voor de Kerk, de voedselbank en Birkhoven Zorggoed . Indien nodig past ze op kinderen en vindt het fijn dingen voor anderen te doen. Een echte vrijwilligster. Maar zegt ze.”Ik praat er nooit over. Gewoon doen.”

Als laatste spreekster is daar Priscilla Bitterling van de Amerpoort.  Heel enthousiast maakte ze bekend dat de volgende buurtborrel op 10 december er heel anders uit gaat zien. Waarom dat zo was legt ze uit.” Serious Request staat dit jaar met het glazenhuis in Haarlem. De organisaties in het Soesterkwartier zoals Welzin, Wijkleerbedrijf, de Amerpoort en vele andere organisaties en bedrijven, hebben de handen ineen geslagen.  Doel geld generen voor het Glazen Huis. Iedereen mag dingen  verzinnen om te maken, te verkopen enz. Gehaakte Kerstballen, of getimmerde kerstbomen, als het maar geld oplevert . Op 10 december zal café de Gooijer worden omgebouwd tot activiteiten centrum. Een “band”zal aanwezig zijn en iedereen in de wijk, is welkom. De verkoop van consumpties die avond gaat ook naar het goede doel, Serious Request

Een geweldige actie weer.

Het laatste woord is voor Joke Sickmann. Ze memoreert dat ook het wijkmuseum mee doet met de genoemde actie. In het wijkmuseum staat ook een geldbus voor de donaties. Tevens wordt nog geattendeerd op de afsluitende dag van de expositie Stedelijke vernieuwing. De veel omvattende krantenberichten over de 25 jaar geleden bebouwing/ verbouwing en sloop in het Soesterkwartier.  Willem Hamels zal zaterdag ( en anderen) om 15.00 in de Paulus Borstraat in een ruimte van de kerk een discussie voeren.

Trijnie legt nog een dingetje uit. Over twee weken is er een oudercafé over de ideale situatie over opvoeding in het Soesterkwartier. De plaats wordt nog bekend gemaakt.  Sociaal media, pesten, wat is goed en wat is slecht geregeld. Wat doen de speeltuinverenigingen allemaal. U bent van harte welkom op 26 november.  Nadere plaats volgt.

Zoals U ziet is er weer een ruim aanbod geweest van vrijwilligerswerk. En dit werd toch allemaal in een halfuurtje besproken.

DSC_0080Het bleef nog een tijdje druk en gezellig in het buurtcafé. Veel nadere kennismakingen en afspraken werden gemaakt. Een nuttige en plezierige avond.

Met dank aan de Gastvrouw en Gastheer. Petra en  Humprey.

Verslag en foto’s Karel van Rooy.

Fotoreportage.