Burgerinitiatief

STADSCAFÉ OP DINSDAG 21 JANUARI OVER EVENEMENTEN(BELEID)

Het eerste Stadscafé van dit jaar, op dinsdag 21 januari, gaat over de talrijke evenementen die in Amersfoort worden georganiseerd. Denk bij voorbeeld aan het Jazzfestival, de marathon, Spoffin, Gluren bij de Buren, het Winterparadijs en Koninginnedag. Het Stadscafé heeft plaats in de Observant en begint om 20.30 uur, inloop vanaf 20.00 uur. De eerste consumptie is gratis.

Evenementen brengen leven in de stad, zorgen voor ontspanning en zijn belangrijk voor de lokale economie. Vele honderden enthousiaste Amersfoorters tekenen elk jaar geheel belangeloos voor de organisatie. Maar er moeten ook keuzes gemaakt worden. Zoals:

Wil Amersfoort landelijk bekend staan als een festivalstad of zijn de festivals er in de eerste plaats voor de eigen inwoners? Willen wij met z’n allen drie of vier grote festivals of moet er elk weekeinde iets te doen zijn? Wat zijn geschikte plekken in de stad voor evenementen? Moet er een evenemententerrein komen? Hoe kan een evenement veilig verlopen? Theaters en musea krijgen overheidsgaranties, moet dat ook voor evenementen gelden? Subsidies komen nu uit het cultuurbudget, maar zouden ook niet uit het economiepotje gelden beschikbaar moeten komen?

Stof genoeg voor een interessante dialoog. Kom en doe mee op 21 januari.

Reacties: stadscafe@amersfoort.nl

EXPEDITIE MET KANDIDAAT-RAADSLEDEN OP ZATERDAG 25 JANUARI

Op zaterdag 25 januari vindt de Stadsexpeditie plaats. Kandidaat-raadsleden gaan op een uitdagende verhalenreis door Amersfoort. Zij bezoeken die dag meerdere bewoners thuis of op een neutrale plek en krijgen daarmee een persoonlijk verhaal van hoe bewoners in hun dagelijkse leven bepaalde vraagstukken beleven en oplossingen vinden. De raadsleden zelf geven aan het eind van de dag hun eigen verhaal weer terug.

De dag wordt georganiseerd door een werkgroep van ‘Het Nieuwe Samenwerken’ met bewoners, ambtenaren, raadsleden en de griffie samen met Ravelijn, Welzin en Het Klokhuis. Het doel is om nieuwe raadsleden te laten kennismaken met vraagstukken, thema’s, ervaringen en perspectieven van Amersfoorters. Wij hopen dat hierdoor de afstand tussen politiek en ‘de stad’ wordt overbrugd. Als de dag een succes is, wordt in april met andere raadsleden en ambtenaren de expeditie opnieuw georganiseerd.

Info: hetnieuwesamenwerken@gmail.com

MEEDENKEN OVER BEWONERSLINK OP AMERSFOORT.NL

De gemeentelijke website www.amersfoort.nl is gemoderniseerd. Bedoeling is dat op deze vernieuwde portaal ook een link komt naar een site met bewoners- en burgerinitiatieven. Deze bewonerssite moet de komende weken ontwikkeld worden. Een klein groepje is met de voorbereiding begonnen, voor iedereen die mee wil denken en doen wordt binnenkort een bijeenkomst georganiseerd. Interesse? Stuur een mail naar hetnieuwesamenwerken@gmail.com.

SPEEDDATEN MET LIJSTTREKKERS OP DINSDAG 11 MAART

Op 19 maart 2014 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. Op dinsdag 11 maart wordt, in samenwerking met het Stadscafé, geen lijsttrekkersdebat, maar een ‘Burgertrekkersdebat’ georganiseerd. Inwoners van Amersfoort kunnen speeddaten met lijsttrekkers. In plaats van het uitdragen van hun politieke boodschap, moeten de lijsttrekkers vooral luisteren. De avond heeft plaats in de Observant en begint om 19.30 uur.