eemhuis (117)Dinsdag 26 januari tekenden de Bibliotheek Eemland en het Wellantcollege in Vathorst een samenwerkingsovereenkomst waarin zij zich voor drie jaar aan elkaar verbinden. Het doel is om de VMBO-leerlingen leeskilometers te laten maken, zodat alle vakken beter te begrijpen zijn. Om dat voor elkaar te krijgen, krijgen alle eersteklassers een Bibliotheekpas. Daarnaast brengen zij klassikaal eens in de zes weken een bezoek aan de Bibliotheek Vathorst om leuke, hippe boeken te halen.

3e0229b8-cd79-4716-9821-81451b096fb0 Maar er worden nog meer dingen ingezet om het taalniveau een boost te geven. Door middel van een Voorleeswedstrijd zal het voorlezen gestimuleerd worden, leescampagne De Weddenschap zal geïntroduceerd worden en er komt een schrijver op school. Ook komt er jaarlijks een Boekenshow voor alle eersteklassers en wordt de collectie op school toegankelijker gemaakt. De docenten zullen geënthousiasmeerd worden door een gezamenlijke workshop van twee dagdelen over nieuwe boeken en wat je er mee kunt in de klas. Het leesklimaat op school zal bovendien jaarlijks gepeild worden door de zogeheten Monitor.

De samenwerking is mogelijk gemaakt door een subsidie van Kunst van Lezen.