dollardstraat amersfoortKerkgebouw te koop in Amersfoort. Aan de rand van de wijk Soesterkwartier gelegen karakteristieke kerk bestaande uit kerkzaal en een drietal bijzalen gelegen op een royaal perceel. Het gebouw is gelegen in een groenstrook waarin o.a. schoolgebouwen en sportvelden zijn gesitueerd. De kerk is gebouwd in 1953 door architect B.W. Plooy. De kerk was thuisbasis voor de Gereformeerde Rehobothkerk en het latere Rafaël Evangelisch centrum

Aldus de advertenties  die al geruime tijd  in de media verschijnen. De voorgaande configuratie groeide uit zijn jasje en heeft elders in Amersfoort een groter gebouw als kerk ingericht.

De koopprijs die eerst ruim boven de 8 en 5 nullen lag is inmiddels gezakt naar een bedrag, 1 euro onder het cijfer 600.000

Recent is er belangstelling getoond door een organisatie die een kinderdagverblijf wil exploiteren en het gehele gebouw met naastgelegen gebouwen, woning en grond , mogelijk wenst te kopen. Probleem hierbij was dat de voormalige Kerk geen woonbestemming had.

De gemeente Amersfoort heeft  11 februari 2015 een woonvergunning afgegeven voor het bewonen van de Rafaëlkerk aan de Dollardstraat 127-129.

dollardstraat amersfoort (8)Dit is bij de bewoners aan de Dollardstraat in het verkeerde keelgat geschoten. Niet zo zeer dat er een kinderdagverblijf komt maar dat er een woonfunctie is toegestaan in de groengordel. Dit zou mogelijk voor de toekomst een precedent werking kunnen hebben ten aanzien van mogelijke panden die in de toekomst leeg zouden kunnen komen.  Een groep bewoners vreest dat in de toekomst hierdoor de groengordel kan wijzigingen in een woongordel in plaats van de groengordel nu.

Dus werden de gemeentelijke bestemmingsplannen over de groengordel geraadpleegd en zoals de bewoners menen, is het afgeven van een woonvergunning aan de voornoemde Kerk tegenstrijdig aan het bestemmingsplan. Is dit het “begin van het einde” om in toepasselijke  termen te blijven

Men citeert aan de overige bewoners.

De openbare functie van de Groengordel als recreatiegebied voor alle Soesterkwartierders wordt door de woonbestemming verder beperkt. Dit is in strijd met het bestemmingsplan en geeft een ernstige verstoring van het karakter van de Groengordel .

De afgegeven vergunning om in deze Kerk te wonen heeft voor toekomstige leegstaande panden onherroepelijk gevolgen. Het gevolg is dat ook hier voortaan kan worden gewoond. Denk hierbij aan een leegstaande school, sport en speeltuingebouwen. De Groengordel krijgt een woonbestemming i.p.v. recreatie.

DSC_1835In de wijk Soesterkwartier is het aandeel openbaar groen zeer laag. De groengordel heeft als parkzone daarom een belangrijke functie voor de wijk. Een parkzone is een groene omgeving waar je kunt wandelen, recreëren en genieten van de natuur. De groengordel functioneert als buffer naar de Amsterdamseweg en levert een bijdrage aan het milieu (geluidsbuffer) en klimaat (zuurstofproductie en verkoeling) van de wijk.

Een en ander heeft geleid tot het indienen van een bezwaarschrift aan het College van B & W tegen het afgeven van een woonvergunning aan betrokken organisatie.

Mede ondertekend door 49 mede bewoners aan de Dollardstraat.