forumOp 4 juli jl. is het BewonersWeb opgericht als een samenwerkingsverband van een tiental burgerinitiatieven, die actief zijn rond thema’s als zorg en welzijn, wijkeconomie, groen en cultuur. Veel deelnemers binnen het BewonersWeb maken zich grote zorgen over de gevolgen van het -door bezuinigingen ingegeven- beleid rond wijkontwikkeling, cultuur, zorg en welzijn.

Het BewonersWeb fungeert als een platform voor onderlinge ondersteuning en voor het versterken van initiatieven die de leefbaarheid en het samen-leven bevorderen. Het uitwisselen en vergroten van deskundigheid en kennis is daarbij belangrijk.

Betrokken stadsgenoten, al of niet verbonden met een burgerinitiatief, zijn welkom als deelnemer binnen het Web.

Voor informatie: kerngroepweb@gmail.com,

(De kerngroep bestaat uit Nelleke Dumoulin, Ria Roelofs, Joke Sickmann

en Daan Vosskuhler)