Open inspreekavond, denk en praat mee over de toekomst Soesterkwartier.

KnipselSoesterkwartier een belangrijk bericht.

Kom op dinsdag 26 april naar de Wijkbewoners avond in de Nieuwe Sleutel.19.30 uur.

Wijkbewoners, een belangrijk bericht. Kom op 26 april naar de Wijkbewonersavond in De Nieuwe Sleutel. We praten u bij over een belangrijke ontwikkeling in de stad, die ook gevolgen heeft voor het Soesterkwartier. De manier waarop het welzijnswerk in de stad wordt georganiseerd gaat veranderen. Het is fijn als we met elkaar bespreken wat er op komst is. Door samen op te trekken, kunnen we ook onze mening kenbaar maken.

Logo gemeente AmersfoortAl in  december 2015 zijn een aantal organisaties binnen het Soesterkwartier het fenomeen Sociale Basis Infrastructuur (SBI) gaan volgen. Vooruitziende blikken van onder meer Buurtnetwerken, het Wijkteam, de Samenwerkplaats, de Wijkwebsite en Duurzaam Soesterkwartier, volgden nauwgezet de ontwikkelingen bij de Gemeente.

Het sociaal domein (de ZORG) in de stad is vanaf vorig jaar flink veranderd. Dit proces voltrok zich op landelijk niveau, en werd wel “De grote decentralisatie” genoemd. Verschillende functies in de zorg kwamen op het bordje van de gemeente te liggen. Iedere stad en gemeente heeft daarop zijn eigen manier gevonden. In Amersfoort werden zo de sociale wijkteams opgericht. Ondanks dat Amersfoort 14 wijken en 1 dorp telt, zijn er 9 sociale wijkteams. Sommige wijken zijn dus wat dit betreft bij elkaar gevoegd. In de piramide gaat dit over de gele balk.Untitled 4

Volgend jaar komt er een tweede verandering.  Het wijkgericht werken is in Amersfoort speerpunt. Daarom wil de gemeente ook de lichtgroene balk in dit schema op een wijkgerichte manier inrichten. Daar zit het welzijnswerk, die in de stad voornamelijk wordt uitgevoerd door Welzin, Stadsring51 en Ravelijn. Belangrijk werk dus. Ook allerlei ander belangrijke zaken vallen hieronder, zoals de subsidies voor de speeltuinen, buurthuis De Nieuwe Sleutel, de  winkel van Informatie033 (voorheen de STIP) en dergelijken.

euroWat is het plan? De subsidies worden tot op heden door de gemeente verstrekt. Daar gaat flink wat geld in om, miljoenen. De gemeente wil dit werk gaan privatiseren. Vorige week heeft de gemeente een “uitvraag” gepubliceerd, waarop allerlei organisaties uit het land een aanbod voor kunnen uitbrengen. Het winnende aanbod krijgt voor 3 jaar een opdracht om het welzijnswerk op een andere manier te organiseren. “Dichter bij de wijkbewoners, meer aansluitend op de specifieke noden/ belangen van de verschillende wijken.”

De opgave voor de toekomstige winnaar is om in gesprek te gaan met de mensen uit de wijken. Zij mogen aangeven wat belangrijk is, waar de budgetten moeten worden besteed.

Er komt dus veel op ons als wijkbewoners af. We weten het ook niet precies wat, dat weet niemand. Verschillende bewoners uit Soesterkwartier (vanuit bewonersteam, Duurzaam Soesterkwartier, de wijkwebsite en enkele ‘vrije denkers’) denken al enige tijd mee op stedelijk niveau met mensen uit andere wijken. We hebben zo al het nodige met elkaar aan strategie kunnen bespreken. Zo hebben we gevraagd of de aanbiedende partijen zich kenbaar mogen maken tijdens soort ‘sollicitatiegesprekken’, waarbij we als bewoners hen kunnen beoordelen vanuit ons bewonersperspectief. Zo kunnen we al een beetje voorsorteren op de toekomst, met een niet-bindend advies naar de gemeente toe.

Het moet niet bij dit kleine clubje blijven. Juist nu is het belangrijk dat meer mensen vanuit verschillende situaties met ons meedenken. Dat geeft inzicht, en kan tot nieuwe en verfrissende ideeën leiden.

Namens: Stichting Amersfoort WESt, Duurzaam Soesterkwartier, de Samenwerkplaats, Werkplaats Soesterkwartier,  Buurtnetwerken, Wijkteam,Buurtkerk, Buurtnetwerken, Wijkwebsite, de WAS. De Nieuwe Sleutel en meedenkers.

Nota. Henry de Gooijer.

Redactie Karel van Rooy.