AMERSFOORT – Sinds Donderdagavond 20 maart zijn er Ieren gesignaleerd in de Amersfoortsewijk het Soesterkwartier. Diverse wijkbewoners merkte Donderdagavond op dat er meerdere busjes rond reden door het Soesterkwartier en zo alles in de wijk bekeken. Vrijdagochtend stonden de busjes weer verspreid door het Soesterkwartier echter waren de personen die in de busjes zaten uitgestapt en gingen selectief de deuren langs. Diverse wijkbewoners waarschuwde elkaar voor deze Ierse klussers. Zij bieden hun diensten aan namens de woningbouwvereniging als je hier mee akkoord gaat krijg moet je betalen en komen ze daarna nooit meer terug of krijg je achteraf een fikse rekening voor diensten die nooit uitgevoerd zijn. Inmiddels is er ook een gesprek met de wijkagent geweest en vertelde de wijkbewoners dat als zij zo’n klusser aan de deur hebben direct de politie moeten waarschuwen. Ook gaf de wijkagent aan te weten van dit probleem en zij proberen meer controle’s uit te voeren in het Soesterkwartier en andere wijken in Amersfoort. De Ierse klussers zijn veelal te herkennen aan de zwarte werkkleding die zij dragen en zij praten niet of slecht nederlands met een accent. Volgens wijkbewoners zijn deze klussers woonachtig op het Midland Parc aan de Barchman Wuytierslaan. Ook hier word extra controle ingezet door de politie.

Verslag: Kevin Zuijdendorp

Bron: https://www.facebook.com/niewsuitamersfoort