joris-xli-3In Amersfoort, centrum van het op de grens van de provincies Gelderland en Utrecht gelegen Eemland, bruist het gedurende de tachtiger en negentiger jaren in de carnavalsperiode van leut en plezier.
En, zij het enigszins “ingedikt”, bruist het nog steeds! En dat heeft de navolgende gebeurtenis tot gevolg.

Amersfoort wordt weer trekkersgat met een nieuwe “Stadsprins” Joris XLI, of te wel de 41 ste.

25 november, de  catacombe van de Kabouterhut zijn deze avond het toneel van Edelen en Jonkvrouwen.  Adjudanten, Secondanten en hulptroepen.  De ophaalbrug naar dit ridderlijke tafereel wordt gesymboliseerd door de erehaag van carnavalisten, wachtend op de Ridder ter paard die gaande deze avond wordt benoemd tot de nieuwe Stadsprins Joris XVI

joris-xli-113Prinsen en Prinsessen / hofdames maken  hun opwachting in het thuishonk van de Carnavalleien en de parkeerplaats vult zich met gemotoriseerde koetsen. Alle recent benoemde vereniging’s “Prinsen” maakten hun opwachting, waaronder Prins  Kevin met zijn Hofdame ,Desiré van de Carnavalleien.

Beneden in het “Ridder”hof wordt het een drukke van belang en om het hele gezelschap te vertieren zijn er “minstrelen” ingehuurd die middels in zwarte kasten verstopte “Luit”en “banjo” , kennelijk op ondoorzichtige wijze  “muziek”ten gehore brengen. Maar de alom bekende carnavalskapel Neuzenvreugde, wist er de gang in te krijgen en al snel was de “balzaal”gevuld met hossende mensen.

Marga van Ede van het Presidium en oud Prinses St Joris de 40 ste trad op als gastvrouw en noemde op diverse tijden welke hoogheden het pand betreden hadden.  Een moment van stilte werd gevraagd voor het overlijden van een der leden van Grootstad.  En het gehele circus was 1 minuut absoluut stil, een mooi gebaar. Herdacht werd het overlijden van Ben Bus ( Ben van Doornik).

joris-xli-443Een voorzichtige schatting is, dat er rond de klok van 21.00 uur toch ruim 200 leden van de verschillende hofhoudingen aanwezig waren. Ook de recent gekozen Amersfoortse lokale Prinsen en gevolg waren aanwezig.

Terwijl de dansmariekes vrolijk door de gewelven van het perceel huppelden, was er nog een kleine demonstratie van deze joris-xli-529gymnastische meiden. Na al deze aan elkaar geklonken , achterelkaar vastzittende polonaise lopende “edelen” wordt het om 22.11 uur de hoogte tijd om de nieuwe Stadsprins 2017 te inaugureren . Hetgeen uiteraard op ludieke wijze plaats vond.

joris-xli-298In een door officieel tentdoek van Grootstad, afgeschermde grote verpakking, werd met de muzikale begeleiding van Neuzenvreugde, de nieuwe Prins Sint Joris de 40 ste binnen gedragen. De verrassing was groot, dat er deze maal wederom een “dame”als Prins was gekozen,In het dagelijks leven, doorgaand voor Erna Blokland  en nu voor de periode van 1 jaar de “ad interim” Burgemeester van Amersfoort, gedurende de Carnavalsperiode  .

Het protocollair om deze Erna Blokland te inaugureren vond plaats middels het, door de nonnen,uit de orde van Don Camillo,  brengen van de oorkonde  en de scepter voor de nieuwe Prins.

joris-xli-384De oorkonde werd luidkeels voorgelezen en de aanstelling werd bekrachtigd door het plaatsen van de handtekening.

Maar een goede hofhouding bestaat uit meerdere  mensen, dus werd naast deze benoeming ook de Adjudant van de Prins benoemd, een “Ridder van Ballorigheid” werd vermeld en de eerste taak van de Prins was de beëdiging van Henk Renes.

Gezien de komende wijzigingen in de gemeentelijke structuren, was het eigenlijk vanzelfsprekend dat er een secundaire toevoeging zou plaats vinden. Een voormalige Prins Joris XXXIX, kenner en actief in zowel de Carnavalswereld met thuisbasis Soesterkwartier. Alsmede dienstbaar als bestuurder van de Stichting Amersfoort West en nog een aantal bestuurlijke taken, werd benoemd tot “Secondant” van Joris XLI en wel onze Soesterkwartierder Jan Herman Koller.

Proclamatie Stadsprinses Joris XLI. 

Ik, Joris de 41ste, bij de gratie van Grootstad Sint Joris, Stadsprinses van Trekkersgat, Beschermvrouwe van Draakstekersland.
Bijgestaan door mijn Secondant Jan-Herman & Adjudant Henk en in alles gesteund door mijn kabinet.

Verklaart:

Ten 1e  Dat we SAMEN VERDER feesten om jullie een goed carnavalsfeest te laten beleven.
Ten 2e  Dat ik SAMEN met mijn kabinet VERDER feest, alsof we er altijd zijn geweest.
Ten 3e  Groen, Geel, rood en Blauw zijn de kleuren die we  SAMEN  VERDER naar Paars beuren.                                                                                                                                         Ten 4e  Over de polonaise kunnen we niks beloven,  we gaan SAMEN  VERDER tot onze lichtjes doven.
Ten 5e  Met andere ogen kijk je SAMEN VERDER  met een andere blik.
Ten 6e  Als jij dorst hebt, wij SAMEN zullen kijken hoe we VERDER zullen drinken.
Ten 7e  Dat ik zorg zal dragen dat het carnaval nooit verloren zal gaan door SAMEN VERDER het land in te trekken.
Ten 8e  Dat we carnaval vieren SAMEN met  kinderen, gehandicapten en senioren zodat het carnaval VERDER blijft gloren.
Ten 9e  Dat we SAMEN VERDER gaan en zoals altijd ons trots voelen als we carnavalisten zijn. Ten 10e  SAMEN zullen we VERDER gaan met Secondant Jan-Herman en Adjudant Henk die naast mij staan.
Ten 11e Dat ons motto zal zijn: “Samen Verder”
Aldus opgemaakt te Trekkersgat:

De 11e  van de 11e  plus 14 dagen in november van het jaar tweeduizend en zestien.
Stadsprinses Joris de XLIste.

Om het geheel te vervolgen met een eerste dans, begeleid door de “minstrelen”en de hele stoet van Prinsen en Prinsessen, Hofdames/ Adjudanten/ Secondanten en Carnavalsverenigingen.

Zondag 27 november zal de gehele hofhouding van deze Residentie neerstrijken in café De Singel, Zuidsingel 4 te Amersfoort.

GROOTSTAD SINT JORIS

Amersfoort heet dan (geïnspireerd op het kei trekken!) Trekkersgat en in dat ‘carnavalsoord’ is het naar de mening van toonaangevende carnavallisten met zoveel verenigingen in dat stadium de hoogste tijd geworden voor een Overkoepelend Orgaan van Samenwerkende Carnavalsverenigingen in Amersfoort en omstreken.

Samen verder met Stadsprinses Joris XLI

joris-xli-435Een andere blik, dat is wat Stadsprinses Joris XLI, in het dagelijks leven beter bekend als Erna Blokland, samen met de carnaval vierder in en om Amersfoort wil bereiken. Als echtgenote van Henk Blokland heeft ze mogen ervaren wat Carnaval betekend. Eerst in het Utrechtse en vervolgens in Amersfoort en omgeving.

Met Adjudant Henk (Renes) aan haar ene zijde en Secondant Jan-Herman (Koller) aan de andere zijde heeft ze twee oud Stadsprinsen naast haar staan. Henk Renes is oud Stadsprins van Weesp, maar voor de regionale verenigingen beter bekend als actieve Knol uit de aangesloten vereniging De Narre Knollen. Jan-Herman Koller is oud Stadsprins van Amersfoort, maar als ras Meerschuimer nog steeds betrokken bij zijn eigen achterban. Naast deze mannen worden ze bijgestaan voor een kabinet van 4 personen en een eigen secretaris.

Op de onderscheiding van Stadsprinses Joris XLI prijkt een grote knoop. Die verklaart de hoogheid als volgt:” Zoals de knoop in mijn onderscheiding de verschillende draden verbind en bij elkaar houdt, hoop ik dit jaar mijn steentje bij te kunnen dragen aan de onderlinge verbondenheid van de verschillende verenigingen.” De knoop geeft de onderscheiden een eenvoudige charme, de zelfde charme en eenvoud die we terug zien in de hoogheid.

Samen verder met Adjudant Henk Renes

joris-xli-353Het carnaval is los gebarsten, de nieuwe Stadsprinses Joris XLI is bekend. Tijd om even na te praten met de Adjudant. Met een overweldige staat van dienst heeft de Stadsprinses hiermee een stevige begeleider. Henk Renes was Stadsprins in Weesp, Grootvorst der Eemkanters, Vorst en prins der Narre knollen, Ridder in Balorigheid zijn een greep uit zijn ere titels.

De match tussen de boom van een man Henk en de stadsprinses was snel gemaakt. “Als het seizoen net zo verloopt als de voorbereidingen dan gaan we een geweldig seizoen te gemoed.”, was het antwoord die de adjudant gaf op de vraag hoe de voorbereidingen zijn geweest. ”Ik hoop dat de Stadsprinses en secondant net zo genieten als ik. Vooral de ontspannen middag bij Stadsprins Joris II zal mij blijven heugen. Deze dag was georganiseerd door het Kabinet. Maar ook het onderlinge contact is perfect. Mede door de nieuwe media weten we elkaar al bijna een jaar lang snel te vind. ”

Het motto SAMEN VERDER is de adjudant uit het hart gegrepen.  “Alleen kan je het tenslotte niet. Ik wil dan ook meteen mijn dank uitspreken aan de President van Grootstad, het Kabinet, de hoogheid en de andere mensen die hebben geholpen in de voorbereidingen.” Met een driewerf alaaf en een ferme handdruk liet hij deze journalist in zijn eentje achter.

Samen verder met secondant Jan-Herman Koller

joris-xli-166Het carnaval is los gebarsten, de nieuwe Stadsprinses Joris XLI is bekend. Tijd om even na te praten met de Secondant. Secondant is een oud stadsprins die samen met de Adjudant de Stadsprins ondersteund. Jan-Herman Koller is Stadsprins Joris XXXIX, maar zijn staat van dienst heeft ook de ere titels: Prins der Meerschuimers, Hertog Jan der Meerschuimers, Meester in het Zilver in de orde van Grootstad St.Joris. Daarnaast is hij secretaris van de koepel van Amersfoortse carnavals verenigingen.

“Kleurrijk Carnaval en saamhorig door het carnaval zijn de thema’s van de afgelopen jaren. Die mij al aanspraken. Het motto Samen Verder, vonden we dan ook een passend thema voor dit jaar.” Aldus de secondant.

Naast de Adjudant heeft ook de secondant warme herinneringen aan het bezoek bij Stadsprins Joris II. “De stadsprinses, Henk en ik hebben deze dag in alle ontspannenheid met onze begeleiding kunnen praten. Er zijn die dag dan ook grote stappen genomen.”

joris-xli-440Na al deze plechtige handeling werd het geheel volgens traditie met een toost, bezegeld, waarna de grote trom van Neuzenvreugde voorzien werd van de versiersels van de nieuwe Prins Joris XVI.

Onder luid applaus werd hierna door de nieuwe hoogwaardigheidsbekleders de polonaise ingezet. Het feest is tot in de late uurtjes voortgezet.

Verslag en fotoreportage Karel van Rooy.

Klik hier voor de foto reportage.

 

joris-xli-3 joris-xli-370