_DSC124120 mei 2915, alhoewel nog een dag te gaan om de 4 dagen van de avondvierdaagse Amersfoort te volmaken. De 3e dag van dit wandelgebeuren is traditioneel in het Soesterkwartier.

Ten opzicht van vorig jaar een dag eerder en een stukje kouder, maar niet minder druk. Het juiste aantal deelnemers is bij de redactie nog niet bekend, maar gevoelsmatig zijn er weer meer inschrijvingen dan vorig jaar.

De intocht Soesterkwartier gaat zo gebruikelijk over de Soesterweg.  In eerdere jaren liep de route andersom en kwamen de wandelaars vanaf de Barchman Wuytierslaan  over de gehele lengte van de Soesterweg. Sinds vorig jaar heeft men gekozen om vanaf het startpunt gelijk vanaf de Brouwerstunnel de wijk in de gaan dus vanaf de stadszijde langs café de Gooijer, tot aan de Violenstraat. Dan allemaal een ijsje aanschaffen bij de mobile ijskraam. En dan naar de kruising Noordewierweg/ Berkelstraat om daar massaal bij de Hoefslag over te steken. Aan het eind van de Berkelstraat worden de  wandelroutes van de diverse afstanden gesplitst.

_DSC1092Al rond de klok van 18.15 uur verschijnen op het genoemde kruispunt de eerste toeschouwers/ Voorzien van klapstoeltjes, bossen bloemen en zakken snoep, wachtend op de meelopende kennissen of familieleden . Het meeste avondeten komt deze avond van cafetaria De  Hoefslag.

De verkeersregelaars nemen ook hun positie in en een motoragent stationeert zich in de buurt.

Veel mensen staan al langs de route en op en rond het bedoelde kruispunt is het een drukte van belang.

Om 18.29 komt de eerste loper ( jawel dezelfde als vorig jaar)  de kruising over. Hij is 2 minuten eerder dan vorig jaar. Nummer 2 ligt 20 seconde achter op schema. Natuurlijk is het geen wedstrijd, maar deze twee wandelaars doen wel hun best als eerste binnen te zijn.

P5192479De redactie heeft zich deze avond opgesteld op twee plaatsen, te weten op de Soesterweg bij de begraafplaats en zoals vermeld op genoemde kruising op de Noordewierweg. Zodoende een aardige inschatting krijgen van de verschillende groepen.

Rond 19.50 en daarna is het aantal wandelaars massaal te noemen. De verkeersregelaars hebben het er bijzonder druk mee. Het verkeer wordt diverse malen stil gezet om de groepen wandelaars te laten oversteken.  Jammer dan te constateren dat er toch enkele mensen menen met hun fiets/ brommer  zich door de overstekende wandelaars te wurmen omdat het wachten te lang duurt. Dus de stoptekens van de veiligheidsmensen negerend. Daar lag mogelijk toch een taak voor de aanwezige motoragent. Gelukkig is alles verder goed gegaan met deze zeer drukke oversteekplaats.

Een ingerichte plaats om te drinken/eten op de hoek van de Berkelstraat/Noordewierweg bleek niet zo,n goede keuze. De hongerige en dorstige kinderen blokkeerden hierbij de doorgang voor de andere groepen. Na wat aanwijzingen werd dit ook weer  opgelost.

_DSC1060En zoals vermeld is dan de doorgang over de Via Gladiola Violenstraat een ware happening. Morgen is echter pas de laatste route en inhuldiging. Maar ach een bos bloemen en een zak snoep is altijd welkom.

En alsof het afgesproken werk was, maar klokslag 19.30 stak de laatste groep schoolkinderen de kruising over. In de verte nog een gezin met kinderwagen  als  hekkensluiters. De kruising inmiddels weer vrijgegeven voor het wegverkeer.  Maar de auto’s hielden keurig even stil om dit laatste wandelende gezin, hun oversteek te laten  maken.

 

_DSC1065Verslag Karel van Rooy.

Fotoalbums Karel  opgesplitst

18.30 – 18.50

18.50 – 19.10

19.10- 19.30

Album Ngie Soesterweg.