Logo-Redactie-Avond buurtuitvaart 7 juni gaat niet door ( ingezonden bericht)
Gezien reacties op een artikel in het AD van 31 mei over buurtuitvaart heeft de werkgroep buurtuitvaart besloten de avond van 7 juni niet door te laten gaan. Wij hebben in het interview geen namen genoemd en wij betreuren dat dit wel is gebeurd in het artikel. De reacties gingen hierover. We delen de inhoud van de avond met geïnteresseerden op een later tijdstip. Info: buurtuitvaartsk@gmail.com.

Open brief Oeds Blok.

Namens de werkgroep buurtuitvaart wil ik publiek excuus maken aan de familie Vos. In het artikel van het AD over buurtuitvaart had de naam en uitvaart van Kimberley niet genoemd mogen worden. Ook had er geen foto van gepubliceerd mogen worden. Wij hebben dat verkeerd ingeschat en ik had het ook niet moeten plaatsen op facebook. Een excuus dus aan de familie en betrokken bewoners over deze pijnlijke situatie.