Logo_SnappCar_RGB_W413_H226_CRCenter95

Steeds meer bewoners uit Amersfoort kiezen ervoor om hun eigen auto te delen met iemand in de straat of wijk. Vooral in Schothorst hebben tientallen buurtbewoners de smaak van het autodelen te pakken. Dat blijkt uit cijfers van het grootste online platform voor autodelen, www.SnappCar.nl. Met de populariteit van autodelen treedt Amersfoort in de voetsporen van Amsterdam en Utrecht waar ook steeds meer auto’s worden gedeeld.
In Schothorst delen tientallen buurtbewoners hun auto met elkaar en dat aantal stijgt gestaag. Uit de gegevens van SnappCar blijkt dat die groei vooral wordt veroorzaakt doordat mensen elkáár enthousiast maken voor autodelen: Wanneer iemand in een straat of wijk begint met autodelen maakt hij of zij buurtgenoten enthousiast die zich ook weer inschrijven en andere mensen aansporen om hun auto te verhuren of huren.
Een auto staat gemiddeld 23 uur per dag stil en is daarmee erg kostbaar. Uit een enquête van SnappCar onder de meest actieve verhuurders blijkt het terugverdienen van autokosten voor verhuurders (81,1%) een belangrijke reden is om te starten met autodelen.
Naast het terugverdienen van kosten gaan mensen anders met hun auto om volgens Pascal Ontijd, mede-oprichter SnappCar: ,,De auto verliest haar status van heilige koe, vooral onder jongeren. Zij vinden niet het bezit maar het gebruik van een auto belangrijk. En zolang dat via internet snel en makkelijk kan worden geregeld, zijn zij tevreden.”
Op www.SnappCar.nl kan iedereen zijn eigen auto te huur zetten en daarvoor zelf een huurprijs bepalen. Wie interesse heeft om de auto te huren, betaalt die prijs plus € 10,- per dag (ongeacht type/leeftijd auto) voor een allrisk verzekering en de dienstverlening van SnappCar.

Bron: stadamersfoort.nl