Geldt dit ook voor 'de sleutel'?

Geldt dit ook voor ‘de sleutel’?

AMERSFOORT – Het aantal buurthuizen neemt snel af. Uit een inventarisatie van de Volkskrant blijkt dat zeker honderd buurthuizen al dicht zijn en vele tientallen met sluiting worden bedreigd. Zo wil Amersfoort alle elf centra sluiten.

De gemeente Amersfoort wil alle elf wijkcentra afstoten en overdragen aan buurtinitiatieven en dat terwijl het nieuwe college extra aandacht wil besteden aan sociale initiatieven. “Dit besluit om te bezuinigen is al in 2011 genomen. Er is toen bepaald dat binnen twee jaar alle centra gesloten moeten worden om 1,2 miljoen euro te besparen. Inmiddels zijn er al vijf gesloten”, reageert Ad de Graaf van de Stichting Welzijn Amersfoort.

Burgerinitiatieven
De stichting is de overkoepelende organisatie van de buurthuizen in Amersfoort. Volgens Ad de Graaf is het niet het ergste dat burgers niet meer terecht kunnen bij de oude centra. “Wij zijn intensief bezig om veel activeiten naar andere locaties in de wijk te verplaatsten, mensen kunnen dus nog wel ergens anders terecht.” Daarnaast worden buurtcentra Het Klokhuis en ’t Middelpunt overgenomen door burgerinitiatieven.

Zorgen
De Graaf maakt zich wel zorgen over de landelijke trend om buurtcentra en verzorgingstehuizen te sluiten. “Je haalt zo de hele infrastructuur weg. Mensen moeten elkaar wel kunnen blijven ontmoeten. In heel Nederland worden in korte tijd zowel de buurtcentra als de verzorgingstehuizen gesloten. Mensen moeten zo lang mogelijk thuis blijven en daar hulp krijgen, maar dan kunnen ze juist in een isolement raken. Dat is mijn grootste zorg.”

Na de val van het college in decembe is het beleid om alle centra te sluiten van wethouder Gert Boeve (CDA) controversieel verklaard. Dat betekent dat de sluiting van de resterende centra tijdelijk wordt uitgesteld. Het is ook nog niet geheel duidelijk wat de plannen van het nieuwe college zullen zijn.

Bron: Dichtbij.nl