Sinds de opening van de tentoonstelling “School in grootmoeders tijd” in het Soesterkwartier hebben al meer dan 800 bezoekers de expositie bezocht. A.s. zaterdag is er nog een laatste mogelijkheid om de expositie te bewonderen. De tentoonstelling is dan vrij toegankelijk van 11.00-15.00 uur. Om 15.00 uur sluiten de deuren en dan begint het allerlaatste Klassengesprek Ditmaal voor oud-leerlingen van circa 60 jaar en ouder die de Amerhorst, de R.K. Salvatorschool aan de Noordewierweg of de Dr. Alphons Ariënsschool aan de Soesterweg hebben bezocht. De Alphons Ariënsschool voor de kinderen van het woonwagenkamp werd geopend in 1954, maar heeft niet zo lang bestaan. De Salvatorschool opende haar deuren in 1955 en in 1969 fuseerden de katholieke scholen aan de Paulus Borstraat. Vanaf dat jaar waren er geen aparte jongens- en meisjesscholen meer in het Soesterkwartier.

Op zaterdag 5 en zondag 6 april is het van 12.00-16.00 uur foto kijk- en besteldag. Alle oud-leerlingen die deelgenomen hebben aan de klassengesprekken in de laatste maanden zijn dan weer welkom om de “klassenfoto’s” te bekijken die tijdens de gesprekken zijn gemaakt. Foto’s kunnen bijbesteld worden en zijn vanaf 19 april tijdens de openingstijden van het museum af te halen.

Op zaterdag 12 april wordt in de zaal achter de museumwoning alweer een nieuwe tentoonstelling geopend, nu over “Herinneringen aan de St. Henricuskerk”. Het Wijkmuseum is nog op zoek naar bijzondere voorwerpen die ons herinneren aan deze katholieke kerk die meer dan een eeuw het bruisend middelpunt van het katholieke leven is geweest in het Soesterkwartier. Wie iets in bruikleen aan te bieden heeft, kan contact opnemen met de conservator van het Wijkmuseum, Gezina Tuinstra, tel. 033 4635661 of 06 22422725

Het Wijkmuseum is gevestigd in de St. Bonifaciusstraat 61. Voor meer informatie zie www.wijkmuseumsoesterkwartier.nl .

 

IMG_0887

 

 

 

 

In het midden het beeld van Gerardus Majella, de patroonheilige van de RK Jongenschool in het Soesterkwartier:

 

Dr. Alphons Ariënsschool

 

 

 

 

 De Alphons Ariënsschool:  “Het Palmpasenfeest van

de kinderen van de Alphons Ariënsschoolaan

de Soesterweg, foto circa 1965