fakkellogo

 

Vrijheid is kostbaar, kwetsbaar en niet vanzelfsprekend.
Vrijheid moet je koesteren.
Dat besef je pas goed wanneer de vrijheid er niet meer is,
zoals tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Op 4 mei herdenken we de oorlogsslachtoffers,
op 5 mei vieren we de vrijheid.

Iedereen, ieder jaar opnieuw.

 

Hoe de vrede met elkaar te behouden? Die vraag staat centraal bij de jaarlijkse 4 mei herdenking, georganiseerd door de kerken van het Soesterkwartier.
Om 19.00 uur start een bijeenkomst in de Henricuskerk aan de Matthias Withoosstraat onder het motto ‘Vrede verdragen’. De Amersfoortse Nicole Estejé van DemocratieDialoog zal een korte toespraak houden en het Gemengd koor van de Henricus-geloofsgemeenschap verleent medewerking.
Na de bijeenkomst (om 19.30 uur) vertrekken de deelnemers in een Stille Tocht naar de Algemene Begraafplaats aan de Soesterweg. Daar staan de deelnemers enkele ogenblikken stil bij de graven van militairen uit de Eerste Wereldoorlog. Door het stilstaan bij hun graf worden allen die door het geweld van oorlog en verdrukking zijn omgekomen herdacht.
Het thema ‘Vrede verdragen’ is gekozen omdat vrede vaak pas tot stand komt door het afsluiten van verdragen. Overeenkomsten tussen partijen of landen maken het mogelijk dat conflicten worden beslecht en dat er gemeenschappelijke uitgangspunten worden gevonden om de vrede te handhaven. Vrede is dus ook soms iets minimaals: een afspraak, een verdrag.
Het thema ‘Vrede verdragen’ wijst ook nog op een ander aspect: vrede is ook het verdragen van een ander, van het andere waarmee wij moeite hebben, met wie wij een tegenstelling hebben.
‘Vér dragen’ dat wil zeggen dat je soms een lange afstand met de ander af moet leggen, verder dan je zelf ooit bedacht hebt. Het kost geduld.
Ver drágen, je neemt iets op je schouders, je pleegt een inspanning: vrede kost wat, je krijgt het niet voor niets.
De Amersfoortse Nicole Estejé zal tijdens en na de bijeenkomst het thema toelichten. Zij is oprichter van de DemocratieDialoog, een vereniging die zich zowel lokaal als internationaal bezighoudt met de rol van actieve burgers in de democratie. Na de Stille Tocht is het mogelijk met mevrouw Estejé van gedachten te wisselen in de Henricuskerk.