Logo -heb je even-“Heb je even voor mij” heeft aanvulling bij de begeleidings pool nodig!. De groep is te klein….En er zijn dagen dat er niemand beschikbaar is…. Het komt te veel op 2 mensen neer….

Het gaat er om dat je mee gaat met iemand, vaak een oudere persoon, naar de dokter / specialist / ziekenhuis/ tandarts…

Je gaat ook mee naar binnen, bij de arts / specialist..  In het vertrouwen, dat de juiste vragen gesteld worden, de antwoorden goed gehoord worden en dat die dan als het nodig is weer doorgegeven worden aan de desbetreffende aanvrager: familieleden, buurtzorg, andere hulpverleners….

Als je een auto hebt is het prima. Maar heel vaak maakt de desbetreffende persoon gebruik van de Regio taxi, of gewone taxi.

Bij eigen auto gebruik wordt € 0,30 per km. gerekend. Dit moet je afspreken als je met je eigen auto gaat.

Wij vermoeden dat er het komende jaar meer aanvraag hiervoor zal komen. Allemaal dank zij de verandering in de zorg, met alle consequenties van dien…

Wil je a.u.b. iets laten horen.

We willen graag weten:

Naam.

welke dagen / dagdelen je wel en niet kunt,

telefoonnummer:

Met een hartelijke groet, ook namens Hanneke (hhoek1950@kpnmail.nl) , Giny (g.wierenga@kpnmail.nl)