Begin 2014 st. Henricuskerkis tot verdriet van velen de Sint Henricuskerk gesloten. Getoond worden bijzondere voorwerpen uit het bezit van de parochiegemeenschap. Het team van het Wijkmuseum heeft zich ingespannen om er weer een mooie expositie van te maken.

De expositie zal worden geopend door zr. Lenie Flintrop. Zuster Flintrop is lid van de congregatie van St. Jozef. Zij is jarenlang pastoraal werker in de St. Henricuskerk geweest en is daar ook voorgegaan in kerkelijke vieringen.

Bij deze bijzondere gelegenheid zullen leden van het dameskoor van de St. Henricuskerk een muzikale bijdrage leveren.

De expositie is tot en met 17 mei te bezichtigen, iedere zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur in het Wijkmuseum Soesterkwartier, St. Bonifaciusstraat 61. Na afspraak ook op op sommige andere dagen (www.wijkmuseumsoesterkwartier.nl).

Meer informatie is verkrijgbaar bij mevrouw G. Tuinstra

telefoonnummers: 033 4635661 of 06 22422725