Wijk subsidie

Home/Wijkinformatie/Wijk subsidie

Er zijn in Amersfoort, ingaande 1 januari 2017, twee soorten subsidie stromingen.

Buurtbudget

Ten eerste de alom bekende aanvraag voor Buurtbudget voor kleinschalige initiatieven, zoals U dat gewend was. Met betrekking tot het Buurtbudget, aanvragen en afhandeling, veranderd er niets. U kunt langs de weg van de Stichting Amersfoort West en de onderliggende commissie Buurtbudgetbeheer (BBT) via deze link Buurtbudget aanvragen.

Aanvraagformulier Buurtbudget 2017
( niet actief)

Aanvraag 1e kwartaal 2018 subsidie indebuurt033
> Oefen /voorbeeld blanco-subsidieformulier (1)

Aanvraag formulier


Project subsidie

Voor grootschalige projecten of initiatieven dient U te voldoen aan het WIjkplan. Dit wijkplan is 22 november 2016 door het College van B & W goedgekeurd. In dit wijkplan staan de opties vermeld, binnen welke criteria een aanvraag voor subsidie moet voldoen. Na toetsing van de organisatie “indebuurt033”, wordt Uw aanvraag ter afhandeling gezonden naar een samengestelde groep inwoners/deskundigen van het Buurtnetwerk, genaamd “Samen 3812”. Deze beoordelen aan de hand van andere aanvragen en de financiële ruimte, of en hoe Uw verzoek wordt gehonoreerd, dan wel afgewezen. U vindt deze aanvraag hier: Project Subsidie aanvragen.

> Overzicht aanvragen Project subsidie ( under construction)

Wilt u meer weten over het buurtbudget, stuur dan een mailtje naar bbtsoesterkwartier@gmail.com
Wilt U meer weten over de nieuwe organisatie, kijk dan op www.indebuurt033.nl
Andere informatie kunt U verkrijgen bij 3812indebuurt@gmail.com