untitled-1

Inwoners die tijdens de wijkbijeenkomsten op 16 en 17 november inwoners uit hun wijk willen vertegenwoordigen kunnen zich vanaf vandaag tot 8 november aanmelden als inwonersvertegenwoordiger. Op 8 november worden op de website van Indebuurt033 de inwonersvertegenwoordigers per wijk/gebied bekendgemaakt.

Op 16 en 17 november worden de concept wijkplannen (waar tijdens de eerdere wijkbijeenkomsten samen aan is gewerkt) verder besproken en zoveel mogelijk definitief gemaakt. Daarna worden ze ter beoordeling naar de gemeente gestuurd.

Mogelijk heeft een aantal actieve bewoners eerder al kenbaar gemaakt graag inwonersvertegenwoordiger te zijn. Dat betekent niet dat anderen zich niet meer kunnen opgeven. Op de wijkbijeenkomsten kunnen max. 5 inwonersvertegenwoordigers per gebied/wijk aansluiten om samen met Indebuurt033 aan de slag te gaan.

Aanmelden

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar info@indebuurt033.nl, onder vermelding van naam, contactgegevens en het gebied dat je wilt vertegenwoordigen.

Deze gegevens komen vanaf 8 november op de website te staan zodat je als inwonersvertegenwoordiger goed bereikbaar bent voor inwoners uit je wijk.

Redactie:

Voor het Soesterkwartier, geld de datum 17 november, waar wij 5 vertegenwoordigers en 3 “vakmensen” vertegenwoordigd zullen zijn.  Voor degene die zich als “wijk” inwoner geroepen voelt, om het Soesterkwartier te vertegenwoordigen en deel wil uitmaken van de te vormen overlegstructuur, meldt U dan aan op bovenstaand E-mailadres, maar ook bij 3812indebuurt@gmail.com, zodat de organisatie hier, weet wie er meedoen.

Maandag 14 november, bespreekt het Soesterkwartier, de plannen van de wijkbewoners. Dus belangrijk, kom naar de Emmaüskerk en Wijktafel. Heeft U een voorstel of idee. 3812indebuurt@gmail.com

promotie-3812indebuurt-wijktafel